4 000 000 Kč | 36 měsíců | Lubor Z., Žernov

Přání, jak bydlet, jsou různá. Lubor, který pracuje jako výkonný ředitel společnosti, se rozhodl postavit si dům, který není pro danou lokalitu vůbec typický. Cesta k němu ale nebyla přímá: „Původně jsme totiž uvažovali o rozšíření původního bydlení půdní vestavbou. Ale poté, co jsme si vše řádně spočítali, jsme zjistili, že výhodnější bude postavit si dům nový.“

Zahrada, kterou pro stavbu zvolili, patřila původně rodině Luborovy manželky. „Bydleli jsme asi deset kilometrů odsud, ale často na zahradu jezdili. Líbilo se nám tady, takže jsme se nakonec rozhodli zůstat v Žernově natrvalo.“

Manželé měli spoření u ČSOB Stavební spořitelny, a tak padlo rozhodnutí, jak stavbu financovat, na jejich úvěr.

„S manželkou jsme byli zvyklí na otevřený prostor, který jsme chtěli přenést i do nového bydlení. A tak jsme požádali o spolupráci architekta a poprosili jej, aby skloubil lokalitu s našimi požadavky na moderní nízkoenergetické bydlení. Rozhodnout se pro atypické bydlení si žádalo velkou dávku odvahy, protože jsme tušili komplikace. Architekt nás překvapil, zásadního rozhodnutí s ním spolupracovat, nelitujeme. Ovlivnil podobu celého domu.“

Před tím, než stavba vůbec začala, bylo nutné upravit terén, až pak se mohla začít lít základová deska a připravovat se sítě. Poté už vznikala hrubá stavba, střecha. A dům se pomalu rodil do dnešní podoby. Když bylo vše hotovo, získal ještě krásné vnější obložení ze dřeva.

„V současné době už jen upravujeme zahradu,“ vysvětluje Lubor a vedle pana architekta si pochvaluje také finančního poradce ČSOB Stavební spořitelny.

Přestože má dům jenom 5 samostatných pokojů, jeho rozloha je úchvatná – představuje 200 m2 obytné plochy!

Fotogalerie

< Předchozí příběh | Následující příběh >

Spočítejte si vlastní půjčku

Výše úvěru

Pro změnu hodnoty pohybujte posuvníkem

Celková doba splatnosti úvěru
Měsíční splátka ve fázi překlenovacího úvěru
Úroková sazba Doba splatnosti
Údaje v kalkulačce jsou pouze orientační, zahrnují úhrady a daň.
Použitý tarif AktivPlus Spořicí, modelová smlouva založena k 1. lednu kalendářního roku.

Další příběhy

Zpracování osobních údajů

Tímto uděluji souhlas společnosti ČSOB Stavební spořitelna, a.s., se sídlem: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 49241397 (dále jen „ČSOBS“), se zpracováním osobních údajů v dále uvedeném rozsahu.

Budeme oprávněni vaše údaje analyzovat, přitom budeme mít možnost využít i automatizované zpracování, a na základě toho se rozhodovat a nabízet vám služby z portfolia ČSOBS i našich obchodních partnerů, které pečlivě vybíráme. Dle vašich preferencí vás můžeme marketingově oslovit různými formami, například prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo SMS.

Dohromady můžeme zpracovávat vaše osobní údaje i další informace, které jsme shromáždili, stejně tak veřejné údaje i údaje od třetích stran. Bude se jednat například o e-mailovou adresu, věk, sociodemografická data, informace, které zveřejníte na sociálních sítích, zeměpisnou polohu, údaje poskytnuté na zákaznických linkách, údaje získané na základě analýz a údaje z internetových stránek a aplikací. Na základě tohoto souhlasu nebudeme zpracovávat citlivé údaje.