900 000 Kč | 42 měsíců | Jarmila D., Veselíčko

Rodina třiašedesátileté vedoucí restaurace, paní Jarmily z Veselíčka, je dobrým příkladem toho, jak může vypadat ideální spolupráce s Liškou. U Lišky má totiž stavebko nejenom paní Jarmila – ale i její děti a vnuci. Když se proto rodina rozhodla investovat do rekonstrukce domu, aby v něm mohly bydlet tři generace společně, vzít si úvěr od ČSOB Stavební spořitelny ve výši 600 000 Kč nebyl problém.

Liška paní Jarmilu podpořila, a tak mohla rodina začít přístavbu realizovat.

„Když jsme začali přemýšlet, jak dům rozšířit o prostory pro dceru a její rodinu, nejjednodušším řešením se ukázalo postavit na naší nemovitosti nástavbu,“ vypráví paní Jarmila. „Původně jsme měli typový dům s rovnou střechou. Ale když jsme se rozhodli nastavit komplet nové patro, rozhodli jsme se pro sedlovou střechu.“

Přístavba získala shodný čtvercový půdorys jaký má základna domu, a to o velkorysé rozloze 144 m2. V reálu to znamená luxusní bytovou jednotku o dispozici 4+1, navíc s balkonem. Vedle toho se rodina chlubí pro jejich vesnici netradičním unikátem: „Jako jediní v obci jsme dostali povolení k použití vikýřových oken,“ usmívá se paní Jarmila, když popisuje veškeré detaily stavby. Ani na okamžik rozhodnutí nezalitovala: „To víte, manžel pracoval celý život ve stavebnictví, tak jsme od počátku věděli, do čeho jdeme.“ A moc se těšili. Navzdory tomu, že realizace přístavby začala částečnou demontážní původní střechy, strháváním staré krytiny, vyzdíváním věnce, stavbou nových krovů, pokládkou střešní krytiny a dozdíváním štítů. Teprve potom se začaly pokládat v přístavbě podlahy, řešit protihluková izolace, vyzdívat příčky a řešit sádrokartonové práce. Přístavba se musela komplet zasíťovat od vody, přes plyn, topení, elektriku i odpady. Když se osadila okna i dveře, udělaly se omítky a obklady, stavěla se ještě kuchyň novému prostoru na míru. Celková investice vyšla na milion, rodině trvala tři a půl roku. „Velmi nás těší, jak moc nám byla finanční poradkyně ČSOB Stavební spořitelny ve všem nápomocná,“ neopomene nakonec paní Jarmila zdůraznit velkou roli Lišky při realizaci jejich odvážně koncipované patrové přístavby.

Fotogalerie

Spočítejte si vlastní půjčku

Výše úvěru

Pro změnu hodnoty pohybujte posuvníkem

Celková doba splatnosti úvěru
Měsíční splátka ve fázi překlenovacího úvěru
Úroková sazba Doba splatnosti
Údaje v kalkulačce jsou pouze orientační, zahrnují úhrady a daň.
Použitý tarif AktivPlus Spořicí, modelová smlouva založena k 1. lednu kalendářního roku.

Další příběhy

Zpracování osobních údajů

Tímto uděluji souhlas společnosti ČSOB Stavební spořitelna, a.s., se sídlem: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 49241397 (dále jen „ČSOBS“), se zpracováním osobních údajů v dále uvedeném rozsahu.

Budeme oprávněni vaše údaje analyzovat, přitom budeme mít možnost využít i automatizované zpracování, a na základě toho se rozhodovat a nabízet vám služby z portfolia ČSOBS i našich obchodních partnerů, které pečlivě vybíráme. Dle vašich preferencí vás můžeme marketingově oslovit různými formami, například prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo SMS.

Dohromady můžeme zpracovávat vaše osobní údaje i další informace, které jsme shromáždili, stejně tak veřejné údaje i údaje od třetích stran. Bude se jednat například o e-mailovou adresu, věk, sociodemografická data, informace, které zveřejníte na sociálních sítích, zeměpisnou polohu, údaje poskytnuté na zákaznických linkách, údaje získané na základě analýz a údaje z internetových stránek a aplikací. Na základě tohoto souhlasu nebudeme zpracovávat citlivé údaje.