Co je BRKI – Bankovní registr klientských informací a NRKI - Nebankovní registr klientských informací?

Bankovní registr klientských infromací (BRKI)

BRKI je databáze údajů o smluvních (úvěrových) vztazích mezi bankami a jejich klienty.

V BRKI jsou zobrazeny údaje klientů, které vypovídají o jejich bonitě a důvěryhodnosti, tzn. informace o celkové úvěrové angažovanosti klienta, o čerpání jednotlivých úvěrových produktů a o platební morálce klienta. BRKI obsahuje pozitivní i negativní informace, čímž svým uživatelům poskytuje informace o kompletní úvěrové historii jejich klientů a klientům naopak umožňuje budovat si svou úvěrovou historii.

Údaje v BRKI jsou aktualizovány každý měsíc a jsou uchovávány po celou dobu úvěru a 4 roky po jeho ukončení.

Nebankovní registr klientských infromací (NRKI)

NRKI je databáze údajů o smluvních (úvěrových) vztazích mezi nebankovními úvěrovými institucemi a jejich klienty. Obsahuje stejný rozsah informací jako BRKI.  

Údaje s NRKI sdílíme od 1. 7. 2020. Děláme to proto, že se chceme zodpovědně chovat vůči klientům a také jsme ze zákona povinni chovat se obezřetně a poskytovat úvěry pouze důvěryhodným a bonitním klientům a provést řádné posouzení úvěruschopnosti spotřebitele s využitím údajů z úvěrových registrů (v souladu s § 38a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách a rovněž podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru). K plnění této právní povinnosti jsme se rozhodli sdílet osobní údaje svých klientů i s nebankovními poskytovateli úvěrů.

Údaje v NRKI jsou aktualizovány každý měsíc a jsou uchovávány po celou dobu úvěru a 4 roky po jeho skončení.