Co je to SOLUS?

Registr SOLUS shromažďuje informace o klientech, kteří se dostali do problémů se splácením svých závazků u některého z členů sdružení SOLUS.

SOLUS vytváří dva negativní registry.

Jde o Registr FO, do tohoto registru jsou zařazovány fyzické osoby (spotřebitelé),

a Registr IČ, do kterého jsou zařazovány fyzické osoby podnikatelé a právnické osoby.