Co se stane se zaslanou platbou bez variabilního symbolu?

Bylo-li na příkazu k platbě uvedeno správné číslo účtu a kód banky, pak bude platba zaúčtována, i když chybí variabilní symbol. Variabilní symbol se uvádí jako druhý identifikační údaj pro případ dohledávání platby.