Jak doložit, že jsem zaslal platbu na účet stavebního spoření, když na účtu není platba připsána?

V tomto případě zašlete poštou nebo e-mailem žádost o dohledání platby, společně s kopií ústřižku složenky nebo výpisu z účtu, kde je jasně viditelná provedená platba z vašeho účtu.