Jak funguje stavební spoření

Stavební spoření se skládá ze dvou fází.

Fáze spořicí

Ve spořicí fázi klient ukládá peníze na účet stavebního spoření. Výnos ze stavebního spoření tvoří kromě úroku z vkladů také státní podpora. Nárok na státní podporu vzniká za splnění podmínek stanovených v zákoně o stavebním spoření. Výše podpory činí 10 % z ročně uspořené částky, nejvýše 2000 Kč. Vklady na stavebko lze posílat měsíčně vždy za daný měsíc, ale i předem na celé čtvrtletí nebo celý rok, anebo jednorázově na celou dobu spoření.

V závislosti na rozhodnutí klienta končí spořicí fáze výpovědí smlouvy, nebo přidělením úvěru ze stavebního spoření.

Fáze úvěrová

Následuje po fázi spořicí a spočívá v poskytnutí výhodného úvěru ze stavebního spoření na bytové potřeby.
Řádný úvěr ze stavebního spoření garantuje stejnou úrokovou sazbu po celou dobu splácení a je možné jej kdykoliv splatit.

Druhou variantou je meziúvěr neboli překlenovací úvěr. Díky tomuto typu úvěru lze překlenout dobu, než se vám podaří získat řádný úvěr ze stavebního spoření. Po dobu trvání meziúvěru trvá i spořicí fáze, přičemž v rámci meziúvěru splácí klient jak splátky meziúvěru, tak i dospořuje na účet stavebního spoření tak, aby postupně splnil podmínky řádného úvěru a přešel ze spořicí a meziúvěrové fáze do fáze úvěrové.