Jak mohu ovlivnit průběh splácení úvěru?

Při sjednání úvěrové smlouvy jsme Vám poskytli i model předpokládaného průběhu splácení úvěrů. Můžete udělat některé změny, které ovlivní průběh splácení, např. navýšit své vklady na stavební spoření a uspíšit tak splacení meziúvěru.

Pokud o změnách uvažujete, nebo jen třeba chcete vědět, jak se projeví nová výše úroků pro nové úrokové období u meziúvěru, doporučujeme Vám obrátit se na svého finančního poradce (kontakt naleznete např. na výpisu z účtu) a požádat o modelový výpočet průběhu dalšího splácení.

Finanční poradce Vám může namodelovat různé změny parametrů, ale prosím počítejte s tím, že model bude jen informativní a nezávazný, k některým změnám bude nutné i další jednání se spořitelnou, ta bude Vaši případnou žádost posuzovat a je možné, že s ní nebude souhlasit.

Modelování se může týkat těchto kategorií změn:

  1. Zvýšení vkladů na účet stavebního spoření ve fázi meziúvěru. Můžete provést mimořádný vklad na účet stavebního spoření nebo měsíčně ukládat vyšší částky. 
  2. Mimořádné splacení části řádného úvěru je potřeba spořitelně oznámit.
  3. Záměr splácet částečně meziúvěr je taktéž potřeba spořitelně oznámit. V některých případech starších úvěrových smluv může být nezbytný souhlas spořitelny; s tímto splácením je zpravidla spojena náhrada nákladů spořitelny, kterou byste musel hradit.
  4. Změna úrokové sazby meziúvěru může nastat v souvislosti s novou nabídkou sazby pro nadcházející úrokové období, model Vám tak dá přehled o tom, jak bude dál splácení probíhat. V jiné situaci by změna vyžadovala dodatek ke smlouvě, jeho uzavření nabízí spořitelna jen výjimečně. 
  5. Změnu měsíční splátky řádného úvěru nebo úrokové sazby řádného úvěru spořitelna nabízí taktéž jen výjimečně.