Jak oznámit změnu nebo zavedení platby zasílané prostřednictvím inkasa z bankovního účtu?

V případě, že měníte číslo účtu, ze kterého jsou hrazeny platby inkasem, je třeba zaslat ČSOB Stavební spořitelně informaci o tom, že máte inkaso zavedenona svém bankovním účtu. Informaci můžete zaslat do ČSOB Stavební spořitelny poštou nebo můžete využít naši e-mailovou adresu: inkaso@csobstavebni.cz.

Pro správné zavedení inkasa potřebujeme znát tyto údaje:

  • předčíslí účtu (pokud banka uvádí)
  • číslo účtu plátce
  • kód banky plátce
  • částku
  • den, ke kterému máme inkasovat (5., 10., 15., 20. den v měsíci)
  • číslo účtu příjemce
  • kód banky příjemce
  • termín odkdy je změna platná, resp. kdy končí platnost předchozího bankovního spojení k inkasování

Variabilní, konstantní ani specifický symbol se neuvádějí.