Jak oznámit změnu příjmení?

V případě změny příjmení je zapotřebí zaslat stavební spořitelně písemnou žádost o změnu příjmení (na formuláři ČSOB Stavební spořitelny) s podpisem klienta a s přiloženou kopií dokladu, na základě kterého ke změně příjmení došlo (např. kopie oddacího listu).
Žádost, včetně kopie dokladu, je možné naskenovat a zaslat na e-mailovou adresu: info@csobstavebni.cz, případně zaslat na adresu spořitelny:

ČSOB stavební spořitelna, a.s.
Radlická 333/150
150 57 Praha 5

Uživatelé mohou provést změnu kontaktních údajů také v Klientské zóně moje.csobstavebni.cz

Sekce Formuláře