Jak poslat platbu ze zahraničí?

Klient zašle peněžní prostředky na číslo účtu, který má veden u Českomoravské stavební spořitelny, přičemž toto číslo uvede ve formátu IBAN. Číslo účtu ve formátu IBAN (číslo klientského účtu v mezinárodním formátu) je zobrazeno ve výpise z účtu u ČSOB Stavební spořitelny. Jako příjemce klient uvede ČSOB Stavební spořitelnu:

Příklad vyplnění údajů:
59 / Příjemce / Beneficiary:
Číslo účtu / account number / IBAN
CZ2879600000000000554804 (číslo účtu v ČSOB Stavební spořitelny ve formátu IBAN)

Jméno / adresa – Name / Adress
ČSOB Stavební spořitelna, a.s.
Radlická 333/150
150 57  Praha 5.

Jako informaci pro příjemce klient uvede svoje rodné číslo.

Příklad vyplnění údajů:
70 / účel převodu / purpose of transfer (informace pro příjemce / information for beneficiary)
6505211447

Dále je třeba uvést swiftovou adresu banky (jedná se o oprávnění banky provádět přeshraniční platby).Protože ČSOB Stavební spořitelna nemá vlastní swiftovou adresu, klient uvede na příkazu ze zahraničí swiftovou adresu banky se sídlem v ČR, prostřednictvím které chce tyto prostředky poslat na účet u ČSOB Stavební spořitelny. Tato banka musí být zapojena do celosvětové mezibankovní sítě SWIFT.

Příklad vyplnění údajů:
57 / Banka příjemce
BIC / SWIFT adresa / address
CEKOCZPPXXX (převod přes ČSOB)
Název / adresa – Name / Adress
Československá obchodní banka a.s.
Radlická 333/150
150 57 Praha 5

Klient ČSOB Stavební spořitelny může zasílat peněžní prostředky ze svého účtu v zahraniční bance (tj. číslo účtu příkazce) v Kč nebo v cizí měně.

Pokud klient zasílá peněžní prostředky v cizí měně, tzn. banka plátce neprovedla konverzi do Kč, převedení z cizí měny do Kč provede banka, jejímž prostřednictvím klient prostředky zasílá. Platby v rámci EU/EHP a v měnách EU/EHP budou provedeny s kódem zpoplatnění SHA, což znamená, že plátce i příjemce hradí poplatky svým bankám dle jejich vlastních platebních podmínek.

Příběhy odvahy