Jak poslat platbu ze zahraničí nebo v cizí měně?

Klient zašle peněžní prostředky na číslo účtu, který má veden u ČSOB Stavební spořitelny, přičemž toto číslo uvede ve formátu IBAN. Číslo účtu ve formátu IBAN (číslo klientského účtu v mezinárodním formátu) je zobrazeno ve výpise z účtu u ČSOB Stavební spořitelny. Jako příjemce klient uvede ČSOB Stavební spořitelnu:

Příklad vyplnění údajů:
59 / Příjemce / Beneficiary:
Číslo účtu / account number / IBAN
CZ2879600000000000554804 (číslo Vašeho klientského účtu v mezinárodním formátu)

Jméno / adresa – Name / Adress
ČSOB Stavební spořitelna, a.s.
Radlická 333/150
150 57  Praha 5.

Jako informaci pro příjemce klient uvede svoje rodné číslo.

Příklad vyplnění údajů:
70 / účel převodu / purpose of transfer (informace pro příjemce / information for beneficiary)
6505211447

Dále je třeba uvést swiftovou adresu banky (jedná se o oprávnění banky provádět přeshraniční platby).Protože ČSOB Stavební spořitelna nemá vlastní swiftovou adresu, klient uvede na příkazu ze zahraničí swiftovou adresu banky se sídlem v ČR, prostřednictvím které chce tyto prostředky poslat na účet u ČSOB Stavební spořitelny. Tato banka musí být zapojena do celosvětové mezibankovní sítě SWIFT.

Příklad vyplnění údajů:
57 / Banka příjemce
BIC / SWIFT adresa / address
CEKOCZPPXXX (převod přes ČSOB)
Název / adresa – Name / Adress
Československá obchodní banka a.s.
Radlická 333/150
150 57 Praha 5

Klient ČSOB Stavební spořitelny může zasílat peněžní prostředky ze svého účtu v zahraniční bance (tj. číslo účtu příkazce) v Kč nebo v cizí měně.

Pokud klient (plátce) zasílá peněžní prostředky v cizí měně, tzn. banka plátce neprovedla konverzi do Kč, převedení z cizí měny do Kč je provedeno na straně ČSOB Stavební spořitelny. Konverze cizí měny do Kč bude provedena na základě směnného kurzu ČSOB, u kterého ČSOB Stavební spořitelna vede svůj účet, (směnný kurz se řídí devizovým kurzovním lístkem ČSOB platným ke dni, kdy byla platba připsána na účet ČSOB Stavební spořitelny vedený u ČSOB). Platby v rámci EU/EHP a v měnách EU/EHP budou provedeny s kódem zpoplatnění SHA, což znamená, že plátce i příjemce hradí poplatky svým bankám dle jejich vlastních platebních podmínek.