Jak se zaregistruji do Klientské zóny?

Klientská zóna ČSOB Stavební spořitelny umožňuje náhled na produkty, založení online stavebního spoření i podpis úvěrové smlouvy.

1/ Založení prostřednictvím ČSOB Internetového bankovnictví nebo ČSOB Smartu - více informací zde.

2/ Založení u finančního poradce ČSOB Stavební spořitelny. Poradce ověří zájemcovu totožnost a podepíše s ním dohodu o Klientské zóně. K tomu je zapotřebí, aby měl zájemce u sebe doklad totožnosti, mobilní telefon a byl zároveň vlastníkem funkční e-mailové schránky. Do e-mailu pak přijdou prvotní přihlašovací údaje.

Klientská zóna ověřuje unikátnost telefonního čísla i e-mailové adresy, takže není možné podepsat smlouvu na stejné telefonní číslo a e-mail pro více účtů Klientské zóny.

V Klientské zóně se při prvním přihlášení zobrazí Smlouva o používání Klientské zóny. Podpis smlouvy probíhá elektronicky přepsáním SMS kódu. Pokud uživatel nepodepíše Smlouvu o používání Klientské zóny, Klientská zóna zůstává nepřístupná.

Po podpisu přijde SMS kód pro první přihlášení a po jeho zadání je klient vyzván ke změně hesla a přihlášen do Klientské zóny.