Jak zažádat o zaslání bankovní informace?

Požadujete-li vystavení bankovní informace, je zapotřebí zaslat na našem formuláři písemnou žádost s podpisem (dlužníka či jiného účastníka úvěrového případu) o vystavení bankovní informace.
Žádost je možné naskenovat a zaslat na e-mailovou adresu psp@csobstavebni.cz, případně zaslat na adresu spořitelny:

ČSOB Stavební spořitelna, a.s.
Radlická 333/150
150 57 Praha 5

Vystavení bankovní informace je zpoplatněno dle platného Sazebníku úhrad ČSOB Stavební spořitelny.

Sekce Formuláře