Jak získám kopie úvěrových smluv a dokumentů?

Požadujete-li vyhotovení kopie úvěrového dokumentu, je zapotřebí zaslat písemnou žádost s podpisem klienta (dlužníka či jiného účastníka úvěrového případu) na našem formuláři.

Vystavení kopie úvěrových dokumentů je zpoplatněno dle platného Sazebníku úhrad.

Žádost je možné naskenovat a zaslat na e-mailovou adresu kopie_uvery@csobstavebni.cz, případně zaslat na adresu:

ČSOB Stavební spořitelna, a.s.
Radlická 333/150
150 57  Praha 5

Vystavení kopie úvěrových dokumentů je zpoplatněno dle platného Sazebníku úhrad ČSOB Stavební spořitelny.

Sekce Formuláře