Jak získám výpis z účtu nebo potvrzení o zaplacených úrocích?

Výpis z účtu bezplatně zasílá ČSOB Stavební spořitelna na počátku každého roku. Požaduje-li klient zaslání kopie výpisu z účtu a potvrzení o zaplacených úrocích, je třeba zaslat spořitelně žádost s uvedením, za který rok výpis nebo potvrzení požaduje a s číslem účtu, ke kterému výpis požaduje.

Výpisy z účtů jsou zdarma dostupné také uživatelům Klientské zóny po zaregistrování.

Žádost je možné naskenovat a zaslat na e-mailovou adresu info@csobstavebni.cz, případně zaslat na adresu spořitelny:

ČSOB Stavební spořitelna, a.s.
Radlická 333/150
150 57  Praha 5

Vystavení mimořádného aktuálního výpisu z účtu je zpoplatněno dle platného Sazebníku úhrad.