Jak změnit trvalou nebo korespondenční adresu?

měnu adresy trvalého bydliště či změnu korespondenční adresy je zapotřebí oznámit stavební spořitelně písemnou formou (na našem formuláři) a s podpisem klienta (za nezletilé klienty podpis zákonného zástupce uvedeného na smlouvě o stavebním spoření, případně podpis druhého zákonného zástupce, který prokáže, že je zákonným zástupcem, např. kopií rodného listu).


Žádost je možné naskenovat a zaslat na e-mailovou adresu: info@csobstavebni.cz, případně zaslat na adresu spořitelny:

ČSOB Stavební spořitelna, a.s.
Radlická 333/150
150 57 Praha 5

Uživatelé mohou provést změnu kontaktních údajů také v Klientské zóně moje.csobstavebni.cz

Případně je možné s číslem smlouvy o stavebním spoření zavolat na naši zákaznickou linku 225 225 225.

Sekce Formuláře