Jaké náležitosti má výpověď smlouvy o stavebním spoření nezletilého účastníka? Je nutný v případě ukončení stavebka pro děti souhlas opatrovníka?

V případě výpovědi smlouvy o stavebním spoření na nezletilé dítě, kdy již uplynula minimální šestiletá vázací lhůta a zákonní zástupci postupují ve shodě, je potřeba mít na výpovědním formuláři ověřené podpisy obou zákonných zástupců a dále je třeba předložit kopii rodného listu dítěte.

V ostatních případech při výpovědi smlouvy o stavebním spoření na nezletilé dítě je dle § 898 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vyžadováno rozhodnutí opatrovnického soudu, obsahující souhlas soudu s výpovědí smlouvy a s doložkou o nabytí právní moci.
Jednání opatrovnického soudu je bezplatné.

Doporučujeme kontaktovat finančního poradce ČSOB Stavební spořitelny, který podá podrobnější informace, případně s vámi formulář vyplní a ověří podpisy zdarma.