Je možná mimořádná splátka řádného úvěru?

Na úvěrový účet je možné provádět mimořádné vklady kdykoliv v průběhu splácení řádného úvěru. Po provedení vkladu je však třeba tuto skutečnost písemně oznámit ČSOB Stavební spořitelně dopisem nebo na formuláři, aby došlo ke správnému zaúčtování. Podepsanou žádost zašlete poštou na adresu:

ČSOB Stavební spořitelna, a.s.
Radlická 333/150
150 57 Praha 5

Nebo je možné tuto žádost naskenovat a zaslat na e-mailovou adresu info@csobstavebni.cz.

Pokud bude jednorázový vklad ve výši minimálně 10 % z cílové částky, máte možnost si písemně požádat o snížení měsíčních splátek na zbývající část řádného úvěru.