Kdy mi končí úvěr?

K ukončení úvěru dojde, až bude uhrazena celá jistina, příslušenství a veškeré další dluhy z úvěrové smlouvy vyplývající. Následně klient obdrží písemnou informaci o splacení úvěru společně s výpisem z účtu.