Které údaje můžu změnit v Klientské zóně?

Osobní a kontaktní údaje v Klientské zóně může měnit pouze uživatel s plnohodnotným přístupem. Takový uživatel může měnit následující informace:

  • Tituly
  • Jméno a příjmení
  • Korespondenční adresa
  • Adresa trvalého bydliště
  • Telefon
  • E-mail

Všechny změny se potvrzují pomocí SMS. Některé z nich je nutné doložit patřičnými dokumenty.