Mohu řádný úvěr splatit předčasně?

V případě požadavku na jednorázové splacení řádného úvěru je klient povinen tuto skutečnost předem oznámit stavební spořitelně a zaslat písemnou žádost s podpisem všech zletilých dlužníků.
Po vyřízení žádosti obdržíte dopis Oznámení o poslední splátce s uvedenou částkou ke splacení úvěru, včetně úroků ke dni splacení.
Lhůta pro vyřízení žádosti je cca 1 měsíc.
Žádost zašlete na adresu:

ČSOB Stavební spořitelna, a.s.
Radlická 333/150
150 57 Praha 5

případně je možné žádost s podpisem naskenovat a zaslat na e-mailovou adresu info@csobstavebni.cz.

První vyčíslení předčasného splacení řádného úvěru je zdarma. V případě, že ke splacení úvěru k termínu splatnosti nedojde, splácení pokračuje stále stejným způsobem. Za každé další vyčíslení, které bude požadováno ve lhůtě do 6 měsíců od předchozího vyčíslení, je dle platného Sazebníku úhrad stanoven poplatek.