Zaslal jsem platbu na špatné číslo účtu, co mám teď udělat?

V případě, kdy došlo k zaslání platby na chybné číslo účtu, je zapotřebí zaslat stavební spořitelně písemnou žádost o přeúčtování platby s ověřeným podpisem klienta a s přiloženou kopií dokladu o zaplacení (výpis z účtu či složenka). Ověření podpisu může zdarma provést finanční poradce ČSOB Stavební spořitelny po předložení platného průkazu totožnosti.

Žádost zašlete v originále na adresu:

ČSOB Stavební spořitelna, a.s.
Radlická 333/150
150 57  Praha 5

Po posouzení žádosti je klient informován o dalším postupu.