Kalkulačka meziúvěru se zajištěním nemovitostí

Spočítejte si splátku meziúvěru se zajištěním nemovitostí, díky němuž zafinancujete nákup domu či bytu nebo jeho rekonstrukci, případně nákup pozemku.

Meziúvěr se zajištěním nemovitostí – více informací

Výše úvěru

Pro změnu hodnoty pohybujte posuvníkem

Měsíční splátka ve fázi překlenovacího úvěru
Úroková sazba Doba splatnosti
Uvedené údaje jsou pouze orientační, přesné informace najdete v předsmluvních informacích, v úvěrové smlouvě a u finančního poradce ČMSS.
**Reprezentativní příklad meziúvěru se zajištěním nemovitostí (Top Kredit 6 let - konstantní splátka)

Při výši průměrného meziúvěru 2 000 000 Kč a roční pevné úrokové sazbě 3,39 % (pevná úroková sazba sjednaná na dílčí období 6 let, pro účely výpočtu je sazba použita až do přidělení cílové částky), budete splácet měsíční splátku úroků 5 650 Kč a zároveň dospořovat 4 250 Kč po dobu do přidělení cílové částky. Průměrná doba trvání meziúvěru bude činit 173 měsíců a stejný bude i počet splátek. Po přidělení cílové částky bude meziúvěr splacen uspořenou částkou, státní podporou a úvěrem, který bude poskytnut v průměrné výši 1 214 785 Kč. Tento úvěr bude úročen roční pevnou úrokovou sazbou 3,6 % a budete jej splácet 154 měsíčními splátkami ve výši 9 900 Kč, stejná bude i doba splácení. Celkem zaplatíte za takový průměrný meziúvěr a úvěr 3 328 159 Kč a jeho celková RPSN bude činit 4,19 % a zohledňuje: poplatek za vedení účtu spotřebitelského úvěru a účtu stavebního spoření à 360 Kč ročně, úhradu za uzavření smlouvy o stavebním spoření a poskytnutí meziúvěru ve výši 0 Kč, náklad na pojištění zastavované nemovitosti v průměrné výši 2860 Kč ročně, náklad na ocenění věci v průměrné výši 3500 Kč a úhrady za vklad a výmaz zástavního práva à 2000 Kč.

 

Poskytovatelem úvěru je ČSOB Stavební spořitelna, a.s.

 

Upozornění: reprezentativní příklad je kalkulován na průměrných hodnotách, které jsou pouze orientační. Konkrétní parametry úvěru jsou závislé mimo jiné na zvoleném meziúvěru/úvěru, jeho výši, případné délce fixace, schopnosti klienta úvěr splácet, atd. Konkrétní parametry úvěru budou uvedeny v předsmluvní informaci (ESIP) a úvěrové smlouvě.


Zpracování osobních údajů

Tímto uděluji souhlas společnosti ČSOB Stavební spořitelna, a.s., se sídlem: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 49241397 (dále jen „ČSOBS“), se zpracováním osobních údajů v dále uvedeném rozsahu.

Budeme oprávněni vaše údaje analyzovat, přitom budeme mít možnost využít i automatizované zpracování, a na základě toho se rozhodovat a nabízet vám služby z portfolia ČSOBS i našich obchodních partnerů, které pečlivě vybíráme. Dle vašich preferencí vás můžeme marketingově oslovit různými formami, například prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo SMS.

Dohromady můžeme zpracovávat vaše osobní údaje i další informace, které jsme shromáždili, stejně tak veřejné údaje i údaje od třetích stran. Bude se jednat například o e-mailovou adresu, věk, sociodemografická data, informace, které zveřejníte na sociálních sítích, zeměpisnou polohu, údaje poskytnuté na zákaznických linkách, údaje získané na základě analýz a údaje z internetových stránek a aplikací. Na základě tohoto souhlasu nebudeme zpracovávat citlivé údaje.