2 900 000 Kč | 5 let | Martin A., Brno

Pan Martin si před pár lety pořídil z vlastních prostředků nemovitost: „Jedná se o místo, kterému říkám vesnice ve městě. Je odsud výborná dostupnost do centra Brna,“ vysvětluje Martin své rozhodnutí pořídit si právě onu nemovitost. Několik měsíců předtím prohledával nabídky realitních kanceláří a vedle hezké lokality s dobrým dojezdem do města pátral i po místě s kvalitní občanskou vybaveností.

Dům si však žádal stavební úpravy, Martin jej navíc plánoval rozšířit o nástavbu: „A tak jsem hned po zakoupení domu nechal zpracovat projektovou dokumentaci a po vydání souhlasu stavebního úřadu jsem začal stavět. Jak jsem to všechno sám zvládnul? Na stavbě a rekonstrukci se podíleli mí známí a příbuzní,“ vysvětluje majitel nemovitosti.

Na baráku se musely kompletně demontovat staré krovy a střešní krytina. Bouraly se příčky, budovala se nová kanalizace, voda, plyn a řešily se stávající přípojky. Posléze se hloubily základové pásy pro výstavbu obvodového zdiva, realizovala se hrubá stavba včetně betonáže základových pasů, podkladního betonu, vyzdívky hrubého zdiva a montáže betonových stropních konstrukcí. Poté se montovaly krovy, pokládala střešní krytina a osazovala okna. Realizovaly se rozvody, omítky, zateplovala se fasáda, prováděla vnitřní tepelná izolace střechy. Pak už se dělaly keramické obklady, v prvním patře se pokládala vinylová podlaha, ve druhém plovoucí. Nakonec se malovalo, osazovaly se dveře a zapojovaly vypínače a zásuvky. „A jako první věc po nastěhování jsme si zatopili ve vlastním krbu!“

Ale vše nešlo tak hladce pořád: „Nejvíc odvahy jsme v sobě museli najít, když jsme se rozhodovali, zda po prvních byrokratických komplikacích a technických problémech při demolici vůbec pokračovat ve stavbě.“

Rodinný domek nyní disponuje 136 m2 obytné plochy.

Fotogalerie

Spočítejte si vlastní půjčku

Výše úvěru

Pro změnu hodnoty pohybujte posuvníkem

Celková doba splatnosti úvěru
Měsíční splátka ve fázi překlenovacího úvěru
Úroková sazba Doba splatnosti
Údaje v kalkulačce jsou pouze orientační, zahrnují úhrady a daň.
Použitý tarif AktivPlus Spořicí, modelová smlouva založena k 1. lednu kalendářního roku.

Další příběhy

Zpracování osobních údajů

Tímto uděluji souhlas společnosti ČSOB Stavební spořitelna, a.s., se sídlem: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 49241397 (dále jen „ČSOBS“), se zpracováním osobních údajů v dále uvedeném rozsahu.

Budeme oprávněni vaše údaje analyzovat, přitom budeme mít možnost využít i automatizované zpracování, a na základě toho se rozhodovat a nabízet vám služby z portfolia ČSOBS i našich obchodních partnerů, které pečlivě vybíráme. Dle vašich preferencí vás můžeme marketingově oslovit různými formami, například prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo SMS.

Dohromady můžeme zpracovávat vaše osobní údaje i další informace, které jsme shromáždili, stejně tak veřejné údaje i údaje od třetích stran. Bude se jednat například o e-mailovou adresu, věk, sociodemografická data, informace, které zveřejníte na sociálních sítích, zeměpisnou polohu, údaje poskytnuté na zákaznických linkách, údaje získané na základě analýz a údaje z internetových stránek a aplikací. Na základě tohoto souhlasu nebudeme zpracovávat citlivé údaje.