Odd. vymáhání

Oddělení Vymáhání pohledávek

V případě nedoplatku nás neváhejte kontaktovat, jen tak můžeme najít řešení vaší situace.

E-mail:
vymahani@csobstavebni.cz

Telefonní kontakt: 
225 227 456

Provozní doba call centra mimosoudního vymáhání:

Pondělí8:00 - 16:00
Úterý8:00 - 16:00
Středa8:00 - 16:00
Čtvrtek8:00 - 16:00
Pátek8:00 - 16:00Připravili jsme pro vás odpovědi na často kladené otázky, které vám pomohou rychle najít odpověď. Pokud nenajdete odpověď na svou otázku, neváhejte nás kontaktovat.

Doporučení

Pokud se dostanete do prodlení se splácením svých závazků, co nejdříve nás kontaktujte. Máme možnost se s vámi domluvit na odloženém termínu úhrady nebo na individuálním splátkovém kalendáři.

Pokud s námi nebudete komunikovat, vaše přetrvávající nedoplatky se mohou navýšit o poplatky za upomínky, které jsou až do výše 1000 Kč. Pokud jste se ocitli na přechodnou dobu v nepříznivé životní situaci, máme pro vás možnost restrukturalizace – dočasné snížení splátek úvěru nebo odklad dospořování u meziúvěru.

Termíny sjednaných dohod o úhradách jsou závazné. Dodržujte sjednané termíny úhrad a včas nás kontaktujte pro další řešení, jedině tak můžete předejít případným poplatkům za upomínky.

Zpracování osobních údajů

Tímto uděluji souhlas společnosti ČSOB Stavební spořitelna, a.s., se sídlem: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 49241397 (dále jen „ČSOBS“), se zpracováním osobních údajů v dále uvedeném rozsahu.

Budeme oprávněni vaše údaje analyzovat, přitom budeme mít možnost využít i automatizované zpracování, a na základě toho se rozhodovat a nabízet vám služby z portfolia ČSOBS i našich obchodních partnerů, které pečlivě vybíráme. Dle vašich preferencí vás můžeme marketingově oslovit různými formami, například prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo SMS.

Dohromady můžeme zpracovávat vaše osobní údaje i další informace, které jsme shromáždili, stejně tak veřejné údaje i údaje od třetích stran. Bude se jednat například o e-mailovou adresu, věk, sociodemografická data, informace, které zveřejníte na sociálních sítích, zeměpisnou polohu, údaje poskytnuté na zákaznických linkách, údaje získané na základě analýz a údaje z internetových stránek a aplikací. Na základě tohoto souhlasu nebudeme zpracovávat citlivé údaje.