Akce I. Q. 2011

Prvotní smlouva - "Smlouva zdarma"

Podmínky

 • Uzavření prvotní (první) smlouvy o stavebním spoření fyzickou osobou u ČMSS v termínu od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011.
 • Zaplacení 100% úhrady za uzavření smlouvy o stavebním spoření do 30. 4. 2011 (připsání na účet stavebního spoření v ČMSS).
 • Výše prémie odpovídá 100% slevě z úhrady za uzavření prvotní smlouvy, maximálně 1500 Kč, což odpovídá uzavření prvotní smlouvy s cílovou částkou 150 000 Kč (cílová částka prvotní smlouvy může být i vyšší než 150 000 Kč, ale prémie bude maximálně 1500 Kč).
 • Prémie bude klientovi připsána na účet stavebního spoření v průběhu května 2011.
 • Prémii vrámci výše uvedené nabídky nebude možné vrámci jedné smlouvy o stavebním spoření slučovat sjinými aktuálně platnými zvýhodněnými nabídkami týkajícími se stavebního spoření.
 • Pokud bude smlouva splňovat podmínky více platných zvýhodněných nabídek, bude automaticky připsána vyšší prémie, maximálně ale 1500 Kč, tzn. např. při uzavření Lišky Plus scílovou částkou 150000 Kč bude připsaná prémie 1500 Kč.
 • Prémie nebude možné získat na smlouvy se zvýhodněnou úhradou za uzavření smlouvy o stavebním spoření pro smluvní partnery ČMSS.

Zvýšení cílové částky - "zvýšení cílové částky zdarma"

Podmínky

 • Uzavření zvýšení cílové částky smlouvy o stavebním spoření fyzickou osobou u ČMSS v termínu od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011.
 • Nabídku mohou využít pouze smlouvy uzavřené v3% tarifech.
 • Úhrada za zvýšení cílové částky bude hrazena z vkladu klienta (pokud není dostatečný, musí klient úhradu zaplatit do 30. 4. 2011 - připsání na účet stavebního spoření v ČMSS).
 • Výše prémie odpovídá 100% slevě za zvýšení cílové částky, maximálně 1500 Kč, což odpovídá uzavření zvýšení cílové částky o 150 000 Kč (zvýšení cílové částky smlouvy může být i vyšší než 150 000 Kč, ale prémie bude maximálně 1500 Kč).
 • Prémie bude klientovi připsána na účet stavebního spoření v průběhu května 2011.
 • Podmínkou pro získání prémie je trvání smlouvy po dobu minimálně 3 roky od data zvýšení cílové částky, v opačném případě bude prémie za zvýšení cílové částky klientovi odúčtována.
 • Prémie vrámci výše uvedené nabídky nebude možné vrámci jedné smlouvy o stavebním spoření slučovat sjinými aktuálně platnými zvýhodněnými nabídkami týkajícími se stavebního spoření.
 • Prémie nebude možné získat na smlouvy se zvýhodněnou úhradou za uzavření smlouvy o stavebním spoření pro smluvní partnery ČMSS.

"Bonusový vklad od Lišky"

Nabídka

 • Bonus ve výši 1% zvložených finančních prostředků do 30. 4. 2011
 • Neúčtování úhrady za vedení účtu vprvních dvou letech (celé roky). Př. na smlouvě uzavřené vbřeznu 2011 nebude účtován poplatek za roky 2011, 2012 a 2013
 • Neúčtování úhrady (0,5% zcílové částky) za vypovězení smlouvy ve vázací době
 • Nárok na bonus a neúčtování úhrady za vypovězení smlouvy vzniká po dvou letech od uzavření smlouvy o stavebním spoření.
 • Po dobu dvou let od uzavření smlouvy nebude možné provádět změny na smlouvě (zvýšení, snížení nebo rozdělení cílové částky včetně změny tarifní varianty) a čerpat meziúvěr

Podmínky

 • Uzavření prvotní nebo následné smlouvy o stavebním spoření u ČMSS vobdobí od 1. 1. do 31. 3. 2011
 • Minimální vklad 70000 Kč, horní hranice není stanovena, respektive vychází zvýše cílové částky. Do výše vkladu se nezahrnují úhrady (vložená částka musí být minimálně 70000 Kč + úhrada za uzavření smlouvy)
 • Částka (vklad), z které bude bonus počítán (může být poukázána jednorázově nebo postupně) musí být připsána na účet stavebního spoření do 30. 4. 2011 (do výše vkladu se nezahrnuje poplatek za uzavření smlouvy, který musí být uhrazen do stejného data jako vložená částka)
 • Bonus bude zaokrouhlen na celé koruny a připsána na účet stavebního spoření klienta vkvětnu 2011
 • Vpřípadě ukončení smlouvy o stavebním spoření do dvou let od jejího uzavření, bude bonus odúčtován a smlouva bude standardně zatížena úhradou za vypovězení smlouvy ve vázací době
 • Bonus nebude možné v rámci jedné smlouvy o stavebním spoření slučovat s jinými aktuálně platnými zvýhodněnými nabídkami týkajícími se stavebního spoření, tzn., klient nebude moci při využití této nabídky získat prémie nabízené u ostatních akcí v I. čtvrtletí 2011
 • Vpřípadě nevložení vkladu ve výši alespoň 70000 Kč nebude smlouva zařazena do vyhodnocení sostatními akcemi v I. čtvrtletí 2011
 • V případě ukončení smlouvy o stavebním spoření ve vázací době, zůstává dle zákona o stavebním spoření zachována povinnost ČMSS vrátit připsané zálohy státní podpory.

Liška plus

Podmínky

 • Uzavření následné smlouvy o stavebním spoření fyzickou osobou u ČMSS a smlouvy o penzijním připojištění u ČSOB Penzijního fondu ve stejný den a v termínu od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011.
 • Zaplacení 100% úhrady za uzavření smlouvy o stavebním spoření do 30. 4. 2011 (připsání na účet stavebního spoření v ČMSS).
 • Připsání 2 měsíčních příspěvků účastníka na účet penzijního připojištění do 31. 5. 2011, u převodu či u nové smlouvy po ukončení předchozího penzijního připojištění do 31. 8. 2011 (tzn., tyto měsíční příspěvky účastníka musí být předplaceny nebo připsány v pravidelné měsíční frekvenci).
 • Výše prémie odpovídá 50% slevě z úhrady za uzavření následné smlouvy, maximálně 1500 Kč, což odpovídá uzavření následné smlouvy s cílovou částkou 300 000 Kč (cílová částka následné smlouvy může být i vyšší než 300 000 Kč, ale prémie bude maximálně 1500 Kč).
 • Prémie bude klientovi připsána na účet stavebního spoření v průběhu června 2011 (u převodu penzijního připojištění či u nové smlouvy penzijního připojištění po ukončení předchozího penzijního připojištění v září 2011).
 • Prémii není možné v rámci jedné smlouvy o stavebním spoření slučovat s jinými aktuálně platnými zvýhodněnými nabídkami týkajícími se stavebního spoření
 • Akce se nevztahuje na zvýšení CČ u stávající smlouvy SS a smlouvy vzniklé rozdělením.
 • Prémii není možné získat vpřípadě převodu mezi PF ČSOB Stabilita a PF ČSOB Progres a nevztahuje na zvýšení příspěvku u PP.
 • Prémie nebude možné získat na smlouvy se zvýhodněnou úhradou za uzavření smlouvy o stavebním spoření pro smluvní partnery ČMSS.