Akce I. Q. 2013

Akce I. Q 2013

 

Spoření na penzi s prémií až 1000 Kč

 • Prvotní smlouva o SS, může být uzavřena nejdříve v den 35. narozenin klienta.
 • Klient získává prémii až 1000 Kč (prémie odpovídá 50 % úhrady za uzavření smlouvy o SS v tarifu Variant programu Pravidelné spoření).
 • Ideální pro klienta, který se chce zabezpečit na důchod a současně zhodnotit finanční prostředky na smlouvě o SS ročním výnosem z vkladů až 3,15 %.

Bonusový vklad od Lišky

 • Uzavření prvotní nebo následné smlouvy o stavebním spoření v období od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2013
 • Minimální vklad 50 000 Kč, horní hranice není stanovena, respektive vychází z výše cílové částky. Do výše vkladu se nezahrnují úhrady (vložená částka musí být minimálně 50 000 Kč + úhrada za uzavření smlouvy)
 • Částka (vklad), z které bude bonus počítán (může být poukázána jednorázově nebo postupně) musí být připsána na účet stavebního spoření v termínu pro vložení vkladu viz. tabulka (do výše vkladu se nezahrnuje poplatek za uzavření smlouvy, který musí být uhrazen do stejného data jako vložená částka)
 • Bonus bude zaokrouhlen na celé koruny a připsán na účet stavebního spoření klienta v termínu pro připsání bonusu (viz. tabulka)
 • V případě ukončení smlouvy o stavebním spoření do dvou let od jejího uzavření, bude bonus odúčtován a smlouva bude standardně zatížena úhradou za vypovězení smlouvy ve vázací době
 • Bonus nebude možné v rámci jedné smlouvy o stavebním spoření slučovat s jinými aktuálně platnými zvýhodněnými nabídkami týkajícími se stavebního spoření, tzn., klient nebude moci při využití této nabídky získat prémie nabízené u ostatních akcí od ledna do března 2013
 • Bonusový vklad od Lišky nemůže vzniknout rozdělením smluv o stavebním spoření
 • Podmínkou získání výhod je trvání smlouvy alespoň dva roky od data uzavření smlouvy a minimální vklad 50 000 Kč, do kterého se nezahrnuje poplatek za uzavření smlouvy.
 • V případě, že zůstatek na účtu stavebního spoření převýší sjednanou cílovou částku, má ČMSS právo provést zvýšení cílové částky za podmínek dle článku IV. odstavce 6 písm. c) Všeobecných obchodních podmínek stavebního spoření účinných od 1. 6. 2012.
 • V případě ukončení smlouvy o stavebním spoření ve vázací době, zůstává dle zákona o stavebním spoření zachována povinnost ČMSS vrátit připsané zálohy státní podpory

období

doručení smlouvy na centrálu do

zaplacení smlouvy do/vložení vkladu do (připsání na účet v ČMSS)

termín připsání prémie

1. 1. - 31. 1. 2013

8. 4. 2013

31. 5. 2013

červen 2013

1. 2. - 28. 2. 2013

30. 6. 2013

červenec 2013

1. 3. - 31. 3. 2013

31. 7. 2013

srpen 2013

 

Prémie pro děti až 1000 Kč

 • Smlouva o stavebním spoření může být uzavřena nejpozději den před osmnáctými narozeninami dítěte
 • Uzavření prvotní nebo následné smlouvy o stavebním spoření fyzickou osobou u ČMSS v termínu od 1. 1. do 31. 3. 2013
 • Zaplacení 100% úhrady za uzavření smlouvy o stavebním spoření do 30. 4. 2013 (připsání na účet stavebního spoření v ČMSS)
 • Výše prémie odpovídá 50% slevě z úhrady za uzavření prvotní nebo následné smlouvy o stavebním spoření, max. 1000 Kč, což odpovídá uzavření prvotní nebo následné smlouvy s cílovou částkou 200 000 Kč (cílová částka prvotní nebo následné smlouvy může být i vyšší než 200 000 Kč, ale prémie bude maximálně 1000 Kč)
 • Prémie bude klientovi připsána na účet stavebního spoření v průběhu května 2013
 • V případě výpovědi smlouvy v 6leté vázací době bude prémie odúčtována
 • Akci „Prémie pro děti až 1000 Kč nelze kombinovat s akcí „Bonusový vklad od Lišky“.
 • Smlouvy s cílovou částkou vyšší než 1,5 mil. Kč získají prémii také
 • Prémie nebude možné získat na smlouvy se zvýhodněnou úhradou za uzavření smlouvy o stavebním spoření pro smluvní partnery ČMSS