Akce II. Q. 2011

Prvotní smlouva - "Smlouva zdarma"

Podmínky

 • Uzavření prvotní (první) smlouvy o stavebním spoření fyzickou osobou u ČMSS v termínu od 1. 4. 2011 do 30. 6. 2011.
 • Zaplacení 100% úhrady za uzavření smlouvy o stavebním spoření do 31. 7. 2011 (připsání na účet stavebního spoření v ČMSS).
 • Výše prémie odpovídá 100% slevě z úhrady za uzavření prvotní smlouvy, maximálně 1500 Kč, což odpovídá uzavření prvotní smlouvy s cílovou částkou 150 000 Kč (cílová částka prvotní smlouvy může být i vyšší než 150 000 Kč, ale prémie bude maximálně 1500 Kč).
 • Prémie bude klientovi připsána na účet stavebního spoření v průběhu srpna 2011.

"Finanční prémie"

 • Při splnění níže uvedených podmínek může klient v rámci prvotní smlouvy získat další prémii 1000 Kč a získat tak celkem 2500 Kč

Podmínky

 • Uzavření prvotní smlouvy s minimální cílovou částkou 150 000 Kč
 • Vložení minimální částky na účet stavebního spoření ve výši 20 000 Kč (do částky se nezapočítává úhrada za uzavření smlouvy) do 31. 7. 2011. Nezáleží na počtu vkladů, rozhodující je splnění podmínky celkové částky.
 • Zaplacení 100% úhrady za uzavření smlouvy o stavebním spoření do 31. 7. 2011
 • V případě výpovědi smlouvy ve vázací době bude finanční prémie odúčtována.
 • Prémie v rámci výše uvedené nabídky nebude možné v rámci jedné smlouvy o stavebním spoření slučovat s jinými aktuálně platnými zvýhodněnými nabídkami týkajícími se stavebního spoření.
 • Pokud bude smlouva splňovat podmínky více platných zvýhodněných nabídek, bude automaticky připsána vyšší prémie, maximálně ale 1500 Kč a v případě vložení vkladu minimálně 20 000 Kč prémie maximálně 2500 Kč, tzn. např. při uzavření Lišky Plus s cílovou částkou 150 000 Kč bude připsaná prémie 1500 Kč respektive 2500 Kč.
 • Smlouvy s cílovou částkou vyšší než 1,5 mil. Kč získají prémii také.
 • Prémie nebude možné získat na smlouvy se zvýhodněnou úhradou za uzavření smlouvy o stavebním spoření pro smluvní partnery ČMSS.

"Bonusový vklad od Lišky"

Nabídka

 • Bonus ve výši 1% z vložených finančních prostředků do 31. 7. 2011
 • Neúčtování úhrady za vedení účtu v prvních dvou letech (celé roky). Př. na smlouvě uzavřené v dubnu 2011 nebude účtován poplatek za roky 2011, 2012 a 2013
 • Neúčtování úhrady (0,5% z cílové částky) za vypovězení smlouvy ve vázací době Nárok na bonus a neúčtování úhrady za vypovězení smlouvy vzniká po dvou letech od uzavření smlouvy o stavebním spoření.
 • Po dobu dvou let od uzavření smlouvy nebude možné provádět změny na smlouvě (zvýšení, snížení nebo rozdělení cílové částky včetně změny tarifní varianty) a čerpat meziúvěr

Podmínky

 • Uzavření prvotní nebo následné smlouvy o stavebním spoření v období od 1. 4. do 30. 6. 2011
 • Minimální vklad 50 000 Kč, horní hranice není stanovena, respektive vychází z výše cílové částky. Do výše vkladu se nezahrnují úhrady (vložená částka musí být minimálně 50 000 Kč + úhrada za uzavření smlouvy)
 • Částka (vklad), z které bude bonus počítán (může být poukázána jednorázově nebo postupně) musí být připsána na účet stavebního spoření do 31. 7. 2011 (do výše vkladu se nezahrnuje poplatek za uzavření smlouvy, který musí být uhrazen do stejného data jako vložená částka)
 • Bonus bude zaokrouhlen na celé koruny a připsána na účet stavebního spoření klienta v srpnu 2011
 • V případě ukončení smlouvy o stavebním spoření do dvou let od jejího uzavření, bude bonus odúčtován a smlouva bude standardně zatížena úhradou za vypovězení smlouvy ve vázací době
 • Bonus nebude možné v rámci jedné smlouvy o stavebním spoření slučovat s jinými aktuálně platnými zvýhodněnými nabídkami týkajícími se stavebního spoření, tzn., klient nebude moci při využití této nabídky získat prémie nabízené u ostatních akcí ve II. čtvrtletí 2011
 • V případě nevložení vkladu ve výši alespoň 50 000 Kč nebude smlouva zařazena do vyhodnocení s ostatními akcemi ve II. čtvrtletí 2011
 • V případě ukončení smlouvy o stavebním spoření ve vázací době, zůstává dle zákona o stavebním spoření zachována povinnost ČMSS vrátit připsané zálohy státní podpory

Liška plus

Podmínky

 • Uzavření prvotní (první) nebo následné smlouvy o stavebním spoření fyzickou osobou u ČMSS a smlouvy o penzijním připojištění u ČSOB Penzijního fondu ve stejný den a v termínu od 1. 4. 2011 do 30. 6. 2011.
 • Zaplacení 100% úhrady za uzavření smlouvy o stavebním spoření do 31. 7. 2011 (připsání na účet stavebního spoření v ČMSS).
 • Připsání 2 měsíčních příspěvků účastníka na účet penzijního připojištění do 31. 8. 2011, u převodu či u nové smlouvy po ukončení předchozího penzijního připojištění do 30. 11. 2011 (tzn., tyto měsíční příspěvky účastníka musí být předplaceny nebo připsány v pravidelné měsíční frekvenci).
 • Výše prémie odpovídá 50% slevě z úhrady za uzavření následné smlouvy, maximálně 1500 Kč, což odpovídá uzavření následné smlouvy s cílovou částkou 300 000 Kč (cílová částka následné smlouvy může být i vyšší než 300 000 Kč, ale prémie bude maximálně 1500 Kč).
 • Prémie bude klientovi připsána na účet stavebního spoření v průběhu září 2011 (u převodu penzijního připojištění či u nové smlouvy penzijního připojištění po ukončení předchozího penzijního připojištění v prosinci 2011).
 • Prémii není možné v rámci jedné smlouvy o stavebním spoření slučovat s jinými aktuálně platnými zvýhodněnými nabídkami týkajícími se stavebního spoření
 • Akce se nevztahuje na zvýšení CČ u stávající smlouvy SS a smlouvy vzniklé rozdělením.
 • Prémii není možné získat v případě převodu mezi PF ČSOB Stabilita a PF ČSOB Progres a nevztahuje na zvýšení příspěvku u PP.
 • Prémie nebude možné získat na smlouvy se zvýhodněnou úhradou za uzavření smlouvy o stavebním spoření pro smluvní partnery ČMSS.

Liška plus – zvýšení cílové částky

 • Prémie až 1500 Kč při zvýšení cílové částky smlouvy o stavebním spoření a uzavření smlouvy o penzijním připojištění ve stejný den
 • Podmínky
 • Zaplacení 100% úhrady za uzavření smlouvy do 31. 7. 2011 (připsání na účet). Pro splnění podmínky je dostačující ke stejnému datu kladný zůstatek na účtu.
 • Připsání 2 měsíčních příspěvků účastníka na účet penzijního pojištění do 31. 8. 2011, u převodu či u nové smlouvy po ukončení předchozího penzijního připojištění do 30. 11. 2011
 • Zvýšení cílové částky mohou využít smlouvy o stavebním spoření uzavřené v roce 2005 a dříve
 • Prémii nebude možné nárokovat u smlouvy o stavebním spoření, která využila nabídku na zvýšení cílové částky a byla jí připsána prémie v rámci akce „ na zvýšení cílové částky na konci roku 2010
 • Podmínkou pro zachování prémie u smlouvy o stavebním spoření, kde došlo ke zvýšení cílové částky, bude trvání smlouvy o stavebním spoření minimálně 3 roky od zvýšení cílové částky
 • ČMSS si vyhrazuje právo akci na zvýšení cílové částky předčasně ukončit