Akce II. Q. 2012

Prvotní smlouva

"Smlouva zdarma"

 • Uzavření prvotní (první) smlouvy o stavebním spoření fyzickou osobou u ČMSS v termínu od 1. 4. 2012 do 31. 5. 2012.
 • Zaplacení 100% úhrady za uzavření smlouvy o stavebním spoření do 31. 7. 2012 (připsání na účet stavebního spoření v ČMSS).
 • Výše prémie odpovídá 100% slevě z úhrady za uzavření prvotní smlouvy, maximálně 2000 Kč, což odpovídá uzavření prvotní smlouvy s cílovou částkou 200 000 Kč (cílová částka prvotní smlouvy může být i vyšší než 200 000 Kč, ale prémie bude maximálně 2000 Kč).
 • Prémie bude klientovi připsána na účet stavebního spoření v průběhu srpna 2012.
 • V případě výpovědi smlouvy ve vázací době bude finanční prémie odúčtována.

"Prémie 10 % za pravidelné spoření"

 • Při splnění podmínek „Smlouvy zdarma“ může klient získat v rámci prvotní smlouvy prémii 10 % za pravidelné spoření, max. však 1000 Kč a získat tak celkem až 3000 Kč.

Podmínky

 • Klient, který uzavře Smlouvu zdarma“ (viz výše) a bude minimálně 6 měsíců pravidelně poukazovat vklady ve výši podle VOP, může získat jednorázovou prémii ve výši 10 % z celkového součtu ve VOP předepsaných měsíčních vkladů za 6 měsíců, max. však 1000 Kč.
 • Rozhodné období, ze kterého bude klientovi vypočítána 10% prémie za pravidelné spoření, je nastavena od 3. do 8. měsíce od data uzavření smlouvy, tzn., je-li datum podpisu smlouvy např. 17. 4. 2012, pak je 3. až 8. sledovaný měsíc brán červen 2012 až listopad 2012.
 • Podmínkou pro přiznání 10% prémie jsou vklady v minimální výši podle VOP na účet stavebního spoření pravidelně každý měsíc (celkový součet měsíčních předepisovaných vkladů nelze nahradit jednorázovým vkladem, tzn. „předplatit“).
 • Prémie bude klientovi připsána na účet stavebního spoření v únoru 2013.
 • V případě výpovědi smlouvy ve vázací době bude finanční prémie odúčtována.

Prémie nebude možné v rámci jedné smlouvy o stavebním spoření slučovat s jinými aktuálně platnými zvýhodněnými nabídkami týkajícími se stavebního spoření.
Pokud bude smlouva splňovat podmínky více platných zvýhodněných nabídek, bude automaticky připsána vyšší prémie, maximálně ale 3000 Kč.
Smlouvy s cílovou částkou vyšší než 1,5 mil. Kč získají prémii také.
Prémie nebude možné získat na smlouvy se zvýhodněnou úhradou za uzavření smlouvy o stavebním spoření pro smluvní partnery ČMSS.

prémie Smlouva zdarma

prémie za pravidelné spoření dle VOP (10 % z měsíčního předpisu za 6 měsíců)

prémie celkem

150 000 Kč

1 500 Kč

450 Kč

1 950 Kč

200 000 Kč

2 000 Kč

600 Kč

2 600 Kč

300 000 Kč

2 000 Kč

900 Kč

2 900 Kč

334 000 Kč

2 000 Kč

1 000 Kč

3 000 Kč

500 000 Kč

2 000 Kč

1 000 Kč

3 000 Kč

*Prémie 10 % za pravidelné spoření dle Všeobecných obchodních podmínek (VOP) za 6 měsíců
(max. 1000 Kč) platí pro smlouvy s cílovou částkou (CČ) do 334 000 Kč v tarifu Atraktiv a Invest. U vyšších
CČ již míra zhodnocení klesá.

„Bonusový vklad od Lišky“

Nabídka

 • Bonus ve výši 1%, respektive 1,1 % pro vklady od 100 000 Kč včetně z vložených finančních prostředků v termínu pro vložení vkladu (viz. tabulka)
 • Neúčtování úhrady za vedení účtu v prvních dvou letech (celé roky). Příklad na smlouvě uzavřené v dubnu 2012 nebude účtován poplatek za roky 2012, 2013 a 2014
 • Neúčtování úhrady (0,5 % z cílové částky) za vypovězení smlouvy ve vázací době
 • Nárok na bonus a neúčtování úhrady za vypovězení smlouvy vzniká po dvou letech od uzavření smlouvy o stavebním spoření.
 • Po dobu dvou let od uzavření smlouvy nebude možné provádět změny na smlouvě (zvýšení, snížení nebo rozdělení cílové částky včetně změny tarifní varianty) a čerpat meziúvěr

Podmínky

 • Uzavření prvotní nebo následné smlouvy o stavebním spoření v období od 1. 4. 2012 do 31. 5. 2012
 • Minimální vklad 50 000 Kč, horní hranice není stanovena, respektive vychází z výše cílové částky. Do výše vkladu se nezahrnují úhrady (vložená částka musí být minimálně 50 000 Kč + úhrada za uzavření smlouvy)
 • Částka (vklad), z které bude bonus počítán (může být poukázána jednorázově nebo postupně) musí být připsána na účet stavebního spoření v termínu pro vložení vkladu viz. tabulka (do výše vkladu se nezahrnuje poplatek za uzavření smlouvy, který musí být uhrazen do stejného data jako vložená částka)
 • Bonus bude zaokrouhlen na celé koruny a připsán na účet stavebního spoření klienta v termínu pro připsání bonusu (viz. tabulka)
 • V případě ukončení smlouvy o stavebním spoření do dvou let od jejího uzavření, bude bonus odúčtován a smlouva bude standardně zatížena úhradou za vypovězení smlouvy ve vázací době
 • Bonus nebude možné v rámci jedné smlouvy o stavebním spoření slučovat s jinými aktuálně platnými zvýhodněnými nabídkami týkajícími se stavebního spoření, tzn., klient nebude moci při využití této nabídky získat prémie nabízené u ostatních akcí ve II. čtvrtletí 2012
 • V případě nevložení vkladu ve výši alespoň 50 000 Kč nebude smlouva zařazena do vyhodnocení s ostatními akcemi ve II. čtvrtletí 2012
 • V případě ukončení smlouvy o stavebním spoření ve vázací době, zůstává dle zákona o stavebním spoření zachována povinnost ČMSS vrátit připsané zálohy státní podpory

období

doručení smlouvy na centrálu do

zaplacení smlouvy do/vložení vkladu do (připsání na účet v ČMSS)

termín připsání prémie

1. 4. - 30. 4. 2012

11. 6. 2012

31. 8. 2012

září 2012

1. 5. - 31. 5. 2012

30. 9. 2012

říjen 2012

Liška plus – prvotní smlouva, následná smlouva nebo zvýšení cílové částky

 • Prémie až 2000 Kč při uzavření prvotní smlouvy o stavebním spoření a uzavření smlouvy o penzijním připojištění, následné smlouvy o stavebním spoření a uzavření smlouvy o penzijním připojištění nebo zvýšení cílové částky smlouvy o stavebním spoření a uzavření smlouvy o penzijním připojištění ve stejný den.

Podmínky

 • Zaplacení 100% úhrady za uzavření/zvýšení smlouvy do 31. 7. 2012 (připsání na účet). V případě zvýšení cílové částky musí být ke stejnému datu kladný zůstatek na účtu.
 • Připsání 2 měsíčních příspěvků účastníka na účet penzijního připojištění do 31. 7. 2012, v případě nové smlouvy po ukončení předchozího penzijního připojištění do 30. 9. 2012.
 • Zvýšení cílové částky mohou využít smlouvy o stavebním spoření uzavřené v roce 2006 a dříve.
 • Prémii u zvýšení cílové částky nebude moci získat klient se smlouvou o stavebním spoření, který využil nabídku na zvýšení cílové částky v roce 2010, 2011 nebo v I. čtvrtletí 2012.
 • Podmínkou pro zachování prémie u prvotní a následné smlouvy o stavebním spoření, je trvání smlouvy o stavebním spoření minimálně 6 let, v případě zachování prémie u smlouvy o stavebním spoření, kde došlo ke zvýšení cílové částky, je trvání smlouvy o stavebním spoření minimálně 3 roky od data zvýšení cílové částky.
 • Výjimkou pro zachování prémie je situace, kdy klient bude v průběhu 3 respektive 6 let čerpat meziúvěr nebo úvěr ze stavebního spoření.
 • Prémie bude klientovi připsána až po zaplacení 100% úhrady za uzavření smlouvy o stavebním spoření a připsání 2 měsíčních příspěvků účastníka na účet penzijního připojištění.
 • Prémie bude připsána na klientův účet stavebního spoření v srpnu 2012 (u smluv o penzijním připojištění, které byly uzavřeny po skončení původní smlouvy o penzijním připojištění, v říjnu 2012).
 • ČMSS si vyhrazuje právo akci Liška plus při zvýšení cílové částky předčasně ukončit.

Zvýšení cílové částky pro smlouvy v 3% tarifech - prémie až 2000 Kč

Podmínky

 • Nabídku mohou využít pouze smlouvy uzavřené v 3 % tarifech.
 • Uzavření zvýšení cílové částky smlouvy o stavebním spoření fyzickou osobou v období od 1. 4. 2012 do 31. 5. 2012.
 • Zaplacení 100% úhrady za zvýšení cílové částky smlouvy o stavebním spoření do 31. 7. 2012 (úhrada bude stržena ze zůstatku na účtu smlouvy o stavebním spoření)
 • Výše prémie odpovídá 100% slevě z úhrady za zvýšení cílové částky smlouvy o stavebním spoření, max. 2000 Kč, což odpovídá uzavření zvýšení cílové částky o 200 000 Kč (zvýšení cílové částky smlouvy může být i vyšší než 200 000 Kč, ale prémie bude maximálně 2000 Kč).
 • Prémie bude klientovi připsána na účet stavebního spoření v průběhu srpna 2012.
 • Prémie za zvýšení CČ (cílové částky) bude připsána pouze za první zvýšení CČ během akce.
 • Akci nebudou moci využít smlouvy, které prémii za zvýšení CČ již využili v roce 2010, 2011 nebo I. čtvrtletí 2012.
 • Zvýšením cílové částky přechází klient do aktuálně platného tarifu stavebního spoření.
 • Podmínkou pro zachování prémie je trvání smlouvy 3 roky od data zvýšení CČ, v opačném případě bude prémie klientovi odúčtována s výjimkou financování
 • Na prémii si také zachová nárok klient, který v období tří let od zvýšení CČ přijme přijetí přidělení CČ s úvěrem a v době vyplacení naspořených finančních prostředků bude podána žádost o úvěr.
 • Připsána prémie bude odúčtována, pokud dojde do tří let od zvýšení CČ k rozdělení smlouvy a alespoň jedna z rozdělených smluv nebude zařazena do financování (spolu se žádostí o rozdělení smlouvy musí být podána žádost o MÚ/Ú a na žádosti o rozdělení musí být uvedeno „financování“).
 • Zvýšením CČ, snížením CČ či změnou tarifu nebo varianty v období tří let od zvýšení CČ klient nárok na prémii neztratí.
 • Prémie v rámci výše uvedené nabídky nebude možné v rámci jedné smlouvy o stavebním spoření slučovat s jinými aktuálně platnými zvýhodněnými nabídkami týkajícími se stavebního spoření.
 • Prémie nebude možné získat na smlouvy se zvýhodněnou úhradou za uzavření smlouvy o stavebním spoření pro smluvní partnery ČMSS.
 • ČMSS si vyhrazuje právo akci předčasně ukončit