Akce III. Q. 2011

Prvotní smlouva - "Smlouva zdarma"

Podmínky

 • Uzavření prvotní (první) smlouvy o stavebním spoření fyzickou osobou u ČMSS v termínu od 1. 7. 2011 do 30. 9. 2011.
 • Zaplacení 100% úhrady za uzavření smlouvy o stavebním spoření do 31. 10. 2011 (připsání na účet stavebního spoření v ČMSS).
 • Výše prémie odpovídá 100% slevě z úhrady za uzavření prvotní smlouvy, maximálně 2000 Kč, což odpovídá uzavření prvotní smlouvy s cílovou částkou 200 000 Kč (cílová částka prvotní smlouvy může být i vyšší než 200 000 Kč, ale prémie bude maximálně 2000 Kč).
 • Prémie bude klientovi připsána na účet stavebního spoření v průběhu listopadu 2011.

"Prémie 10 % za pravidelné spoření"

 • Při splnění podmínek „Smlouvy zdarma“ může klient získat v rámci prvotní smlouvy prémii 10 % za pravidelné spoření, max. však 1000 Kč a získat tak celkem až 3000 Kč.

Podmínky

 • Klient, který uzavře Smlouvu zdarma“ (viz výše) a bude minimálně 6 měsíců pravidelně poukazovat vklady ve výši podle VOP, může získat jednorázovou prémii ve výši 10 % z celkového součtu ve VOP předepsaných měsíčních vkladů za 6 měsíců, max. však 1000 Kč.
 • Rozhodné období, ze kterého bude klientovi vypočítána 10% prémie za pravidelné spoření, je nastavena od 3. do 8. měsíce od data uzavření smlouvy.
 • Podmínkou pro přiznání 10% prémie jsou vklady v minimální výši podle VOP na účet stavebního spoření pravidelně každý měsíc (celkový součet měsíčních předepisovaných vkladů nelze nahradit jednorázovým vkladem, tzn. „předplatit“).
 • Prémie bude klientovi připsána na účet stavebního spoření v červnu 2012.
 • V případě výpovědi smlouvy ve vázací době bude finanční prémie odúčtována.
 • Prémie nebude možné v rámci jedné smlouvy o stavebním spoření slučovat s jinými aktuálně platnými zvýhodněnými nabídkami týkajícími se stavebního spoření.
 • Pokud bude smlouva splňovat podmínky více platných zvýhodněných nabídek, bude automaticky připsána vyšší prémie, maximálně ale 3000 Kč.
 • Smlouvy s cílovou částkou vyšší než 1,5 mil. Kč získají prémii také.
 • Prémie nebude možné získat na smlouvy se zvýhodněnou úhradou za uzavření smlouvy o stavebním spoření pro smluvní partnery ČMSS.
prémie Smlouva zdarma prémie za pravidelné spoření dle VOP
(10 % z měsíčního předpisu za 6 měsíců)
prémie celkem
150 000 Kč 1 500 Kč 450 Kč 1 950 Kč
200 000 Kč 2 000 Kč 600 Kč 2 600 Kč
300 000 Kč 2 000 Kč 900 Kč 2 900 Kč
334 000 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč 3 000 Kč
500 000 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč 3 000 Kč

*Prémie 10 % za pravidelné spoření dle Všeobecných obchodních podmínek (VOP) za 6 měsíců (max. 1000 Kč) platí pro smlouvy s cílovou částkou (CČ) do 334 000 Kč v tarifu Atraktiv a Invest. U vyšších CČ již míra zhodnocení klesá.

"Bonusový vklad od Lišky"

Nabídka

 • Bonus ve výši 1%, respektive 1,1 % pro vklady od 100 000 Kč včetně z vložených finančních prostředků do termínu pro vložení vkladu (viz. tabulka 1)
 • Neúčtování úhrady za vedení účtu v prvních dvou letech (celé roky). Př. na smlouvě uzavřené v dubnu 2011 nebude účtován poplatek za roky 2011, 2012 a 2013
 • Neúčtování úhrady (0,5% z cílové částky) za vypovězení smlouvy ve vázací době Nárok na bonus a neúčtování úhrady za vypovězení smlouvy vzniká po dvou letech od uzavření smlouvy o stavebním spoření.
 • Po dobu dvou let od uzavření smlouvy nebude možné provádět změny na smlouvě (zvýšení, snížení nebo rozdělení cílové částky včetně změny tarifní varianty) a čerpat meziúvěr

Podmínky

 • Uzavření prvotní nebo následné smlouvy o stavebním spoření v období od 1. 7. do 30. 9. 2011
 • Minimální vklad 50 000 Kč, horní hranice není stanovena, respektive vychází z výše cílové částky. Do výše vkladu se nezahrnují úhrady (vložená částka musí být minimálně 50 000 Kč + úhrada za uzavření smlouvy)
 • Částka (vklad), z které bude bonus počítán (může být poukázána jednorázově nebo postupně) musí být připsána na účet stavebního spoření do termínu pro vložení vkladu viz. tabulka 1 (do výše vkladu se nezahrnuje poplatek za uzavření smlouvy, který musí být uhrazen do stejného data jako vložená částka)
 • Bonus bude zaokrouhlen na celé koruny a připsán na účet stavebního spoření klienta v termínu pro připsání bonusu (viz. tabulka č. 1)
 • V případě ukončení smlouvy o stavebním spoření do dvou let od jejího uzavření, bude bonus odúčtován a smlouva bude standardně zatížena úhradou za vypovězení smlouvy ve vázací době
 • Bonus nebude možné v rámci jedné smlouvy o stavebním spoření slučovat s jinými aktuálně platnými zvýhodněnými nabídkami týkajícími se stavebního spoření, tzn., klient nebude moci při využití této nabídky získat prémie nabízené u ostatních akcí ve III. čtvrtletí 2011
 • V případě nevložení vkladu ve výši alespoň 50 000 Kč nebude smlouva zařazena do vyhodnocení s ostatními akcemi ve III. čtvrtletí 2011
 • V případě ukončení smlouvy o stavebním spoření ve vázací době, zůstává dle zákona o stavebním spoření zachována povinnost ČMSS vrátit připsané zálohy státní podpory
období doručení smlouvy na centrálu do vložení vkladu do termín připsání bonusu
1. 7. - 31. 7. 2011 10. 10. 2011 30. 11. 2011 prosinec 2011
1. 8. - 31. 8. 2011 31. 12. 2011 leden 2012
1. 9. - 30. 9. 2011 31. 1. 2012 únor 2012

Liška plus – prvotní smlouva, následná smlouva nebo zvýšení cílové částky
    Prémie až 1500 Kč při uzavření prvotní smlouvy o stavebním spoření a uzavření smlouvy o penzijním připojištění, následné smlouvy o stavebním spoření a uzavření smlouvy o penzijním připojištění nebo zvýšení cílové částky smlouvy o stavebním spoření a uzavření smlouvy o penzijním připojištění ve stejný den.

Podmínky

 • Zaplacení 100% úhrady za uzavření smlouvy do 31. 10. 2011 (připsání na účet). V případě zvýšení cílové částky musí být ke stejnému datu kladný zůstatek na účtu.
 • Připsání 2 měsíčních příspěvků účastníka na účet penzijního pojištění do 30. 11. 2011, u převodu či u nové smlouvy po ukončení předchozího penzijního připojištění do 29. 2. 2012.
 • Zvýšení cílové částky mohou využít smlouvy o stavebním spoření uzavřené v roce 2005 a dříve.
 • Prémii nebude možné nárokovat u smlouvy o stavebním spoření, která využila nabídku na zvýšení cílové částky a byla jí připsána prémie v rámci akce „ na zvýšení cílové částky“, která skončila k 30. 11. 2010.
 • Podmínkou pro zachování prémie u smlouvy o stavebním spoření, kde došlo ke zvýšení cílové částky, bude trvání smlouvy o stavebním spoření minimálně 3 roky od zvýšení cílové částky.
 • Prémie bude klientovi připsána až po zaplacení 100% úhrady za uzavření smlouvy o stavebním spoření a připsání 2 měsíčních příspěvků účastníka na účet penzijního připojištění.
 • Prémie bude připsána na klientův účet stavebního spoření v prosinci 2011, u převodů v březnu 2012.
 • ČMSS si vyhrazuje právo akci Liška plus při zvýšení cílové částky předčasně ukončit.