Akce III. Q. 2012

Prémie na předchozí smlouvě při uzavření nové smlouvy

Podmínky pro prémie jsou:

Předchozí smlouva

 • Uzavření předchozí smlouvy do 31. 5. 2012, netýká se zděděné smlouvy.
 • Existence vkladového účtu bez souvisejícího překlenovacího úvěru
  (meziúvěru) nebo úvěru ze stavebního spoření k 31. 10. 2012.

Nová smlouva

 • Uzavření nové smlouvy o stavebním spoření (fyzickou osobou) v období od 1. 6. 2012 do 30. 9. 2012.
 • Zaplacení standardní úhrady za uzavření smlouvy o stavebním spoření a úhrady za vedení účtu do 31. 10. 2012.
 • Po zaplacení standardní úhrady za uzavření smlouvy a úhrady za vedení účtu (zůstatek na vkladovém účtu by pak neměl být záporný) bude v listopadu 2012 na předchozí smlouvu připsána prémie odpovídající výši úhrady za vedení účtu, to znamená.:
  • u předchozí smlouvy s novou smlouvou uzavřenou v červnu 2012 bude připsána za rok 2012 prémie ve výši 330 Kč (výše roční úhrady za vedení účtu)
  • u předchozí smlouvy navazující na novou smlouvou uzavřenou od července 2012 včetně bude připsána za rok 2012 prémie ve výši 165 Kč (výše půlroční úhrady za vedení účtu)
  • V případě, že je úhrada za vedení účtu smlouvy o stavebním spoření v jiné výši, bude u předchozích smluv připsána tomu odpovídající výše prémie
  • Podmínkou využití akce je existence vkladového účtu předchozí smlouvy bez souvisejícího meziúvěrového účtu (= účet překlenovacího úvěru) nebo úvěrového účtu. V případě existence více předchozích smluv bude automaticky vybrána smlouva s nejvyšším saldem finančních prostředků nebo v případě shodného salda více smluv smlouva s nižším pořadovým číslem (starší smlouva).
  • Nárok na získání prémie ve výši úhrady za vedení účtu v dalších letech si předchozí smlouva zachová v případě kladného zůstatku (zůstatek nebude záporný) na účtu nové smlouvy o stavebním spoření k 31. 1. daného roku.
  • Pro získání prémie je rozhodující, aby nová smlouva o stavebním spoření byla spořicím účtem nebo spořicím účtem se souvisejícím meziúvěrovým účtem (ne řádným úvěrem)
  • V případě předchozí smlouvy o stavebním spoření uzavřené v režimu Bonusový vklad od Lišky může být prémie poprvé získána až po uplynutí dvouleté doby trvání smlouvy, tzn. v roce, kdy na Bonusový vklad od Lišky bude naúčtována úhrada za vedení účtu.
  • V případě uzavření nové smlouvy o stavebním spoření v režimu Bonusový vklad od Lišky nemá případná předchozí smlouva nárok na získání prémie.

 Prémie pro děti až 1000 Kč

Podmínky pro získání prémie jsou:

 • Smlouva o stavebním spoření může být uzavřena nejpozději den před desátými narozeninami dítěte
 • Uzavření prvotní nebo následné smlouvy o stavebním spoření fyzickou osobou u ČMSS v termínu od 1. 8. do 30. 9. 2012
 • Zaplacení 100% úhrady za uzavření smlouvy o stavebním spoření do 31. 10. 2012 (připsání na účet stavebního spoření v ČMSS)
 • Výše prémie odpovídá 50% slevě z úhrady za uzavření prvotní nebo následné smlouvy o stavebním spoření, max. 1000 Kč, což odpovídá uzavření prvotní nebo následné smlouvy s cílovou částkou 200 000 Kč (cílová částka prvotní nebo následné smlouvy může být i vyšší než 200 000 Kč, ale prémie bude maximálně 1000 Kč)
 • Prémie bude klientovi připsána na účet stavebního spoření v průběhu listopadu 2012
 • V případě výpovědi smlouvy v 6leté vázací době bude prémie odúčtována
 • Prémie nebude možné získat na smlouvy se zvýhodněnou úhradou za uzavření smlouvy o stavebním spoření pro smluvní partnery ČMSS
 • Akci „Prémie pro děti až 1000 Kč“ lze kombinovat s akcí „Prémie na předchozí smlouvě při uzavření následné smlouvy“.
 • Akci „Prémie pro děti až 1000 Kč“ nelze kombinovat s akcemi „Liška plus“ a „Bonusový vklad od Lišky“
 • Smlouvy s cílovou částkou vyšší než 1,5 mil. Kč získají prémii také

Bonusový vklad od Lišky

 Nabídka

 • Bonus ve výši 2%, respektive 2,1 % pro vklady od 100 000 Kč včetně z vložených finančních prostředků v termínu pro vložení vkladu (viz. tabulka)
 • Neúčtování úhrady za vedení účtu v prvních dvou letech (celé roky). Příklad na smlouvě uzavřené v červnu 2012 nebude účtován poplatek za roky 2012, 2013 a 2014
 • Neúčtování úhrady (0,5 % z cílové částky) za vypovězení smlouvy ve vázací době
 • Nárok na bonus a neúčtování úhrady za vypovězení smlouvy vzniká po dvou letech od uzavření smlouvy o stavebním spoření.
 • Po dobu dvou let od uzavření smlouvy nebude možné provádět změny na smlouvě (zvýšení, snížení nebo rozdělení cílové částky včetně změny tarifní varianty) a čerpat meziúvěr

Podmínky

 • Uzavření prvotní nebo následné smlouvy o stavebním spoření v období od 1. 6. 2012 do 30. 9. 2012
 • Minimální vklad 50 000 Kč, horní hranice není stanovena, respektive vychází z výše cílové částky. Do výše vkladu se nezahrnují úhrady (vložená částka musí být minimálně 50 000 Kč + úhrada za uzavření smlouvy)
 • Částka (vklad), z které bude bonus počítán (může být poukázána jednorázově nebo postupně) musí být připsána na účet stavebního spoření v termínu pro vložení vkladu viz. tabulka (do výše vkladu se nezahrnuje poplatek za uzavření smlouvy, který musí být uhrazen do stejného data jako vložená částka)
 • Bonus bude zaokrouhlen na celé koruny a připsán na účet stavebního spoření klienta v termínu pro připsání bonusu (viz. tabulka)
 • V případě ukončení smlouvy o stavebním spoření do dvou let od jejího uzavření, bude bonus odúčtován a smlouva bude standardně zatížena úhradou za vypovězení smlouvy ve vázací době
 • Bonus nebude možné v rámci jedné smlouvy o stavebním spoření slučovat s jinými aktuálně platnými zvýhodněnými nabídkami týkajícími se stavebního spoření, tzn., klient nebude moci při využití této nabídky získat prémie nabízené u ostatních akcí od června do září 2012
 • Bonusový vklad od Lišky nemůže vzniknout rozdělením smluv o stavebním spoření
 • V případě nevložení vkladu ve výši alespoň 50 000 Kč nebude smlouva zařazena do vyhodnocení s ostatními akcemi platnými pro červen až září 2012
 • V případě ukončení smlouvy o stavebním spoření ve vázací době, zůstává dle zákona o stavebním spoření zachována povinnost ČMSS vrátit připsané zálohy státní podpory

období

zaplacení smlouvy do/vložení vkladu do (připsání na účet v ČMSS)

termín připsání prémie

1. 6. - 30. 6. 2012

31. 10. 2012

listopad 2012

1. 7. - 31. 7. 2012

30. 11. 2012

prosinec 2012

1. 8. - 31. 8. 2012

31. 12. 2012

leden 2013

1. 9. - 30. 9. 2012

31. 1. 2013

únor 2013

 

Liška plus – prvotní smlouva nebo následná smlouva

 • Prémie až 1000 Kč (výše prémie odpovídá 50% slevě z úhrady za uzavření smlouvy o stavebním spoření, maximálně 1000 Kč, což odpovídá cílové částce 200 000 Kč) při uzavření prvotní smlouvy o stavebním spoření a uzavření smlouvy o penzijním připojištění nebo následné smlouvy o stavebním spoření a uzavření smlouvy o penzijním připojištění ve stejný den.

 Podmínky

 • Zaplacení 100% úhrady za uzavření smlouvy do 31. 10. 2012 (připsání na účet).
 • Připsání 2 měsíčních příspěvků účastníka na účet penzijního připojištění do 30. 11. 2012, v případě nové smlouvy po ukončení předchozího penzijního připojištění do 31. 1. 2013.
 • Podmínkou pro zachování prémie u prvotní a následné smlouvy o stavebním spoření, je trvání smlouvy o stavebním spoření minimálně 6 let
 • Výjimkou pro zachování prémie je situace, kdy klient bude v průběhu 6 let čerpat meziúvěr nebo úvěr ze stavebního spoření.
 • Prémie bude klientovi připsána až po zaplacení 100% úhrady za uzavření smlouvy o stavebním spoření a připsání 2 měsíčních příspěvků účastníka na účet penzijního připojištění.
 • Prémie bude připsána na klientův účet stavebního spoření v prosinci 2012 (u smluv o penzijním připojištění, které byly uzavřeny po skončení původní smlouvy o penzijním připojištění, v únoru 2013).
 • Prémii v rámci Lišky plus je možné kombinovat s akcí „Prémie na předchozí smlouvě při uzavření nové smlouvy“

  

Přechod bez poplatku

Podmínky:

 Nabídku mohou využít pouze smlouvy uzavřené v 3 % tarifech (BON VOP, 3/6 a KLASIK).

 • Zvýšení cílové částky s přechodem do aktuálně nabízených tarifů v termínu od 1. 6. 2012 do 30. 9. 2012.
 • Smlouva je od 1. 1. 2012 úročena sazbou podle nově zvoleného tarifu.
 • Zaplacení úhrady za zvýšení CČ smlouvy o stavebním spoření ve výši 1 % z rozdílu cílových částek.
 • Při přechodu do tarifu Variant nebude klientovi, na rozdíl od standardního přechodu, zatížen zůstatek účtu úhradou za změnu tarifu, a to ve výši 1/2 dosud připsaných úroků. Do 31. 12. 2011 zůstávají vklady úročeny úrokovou sazbou ve výši 3 % p.a. Od 1. 1. 2012 se pak budou vklady úročit úrokovou sazbou ve výši 1,5 % p.a.
 • Při přechodu do tarifu Garant bude klientovi naúčtována snížená úhrada pouze ve výši 1/3 dosud připsaných úroků (oproti standardním 2/3). Do 31. 12. 2011 zůstávají vklady úročeny úrokovou sazbou ve výši 3 % p.a. Od 1. 1. 2012 se pak budou vklady úročit úrokovou sazbou ve výši 1 % p. a.
 • Nabídka neplatí při pouhé změně tarifu bez zvýšení cílové částky. V tomto případě bude klientovi naúčtována standardní úhrada za změnu tarifu.