Akce IV. Q. 2010

Prvotní smlouva - "Smlouva zdarma" a "finanční prémie"

Podmínky

 • Uzavření prvotní (první) smlouvy o stavebním spoření fyzickou osobou u ČMSS v termínu od 18. 10. 2010 do 31. 12. 2010.
 • Zaplacení 100% úhrady za uzavření smlouvy o stavebním spoření do 31. 1. 2011 (připsání na účet stavebního spoření v ČMSS).
 • Výše prémie odpovídá 100% slevě z úhrady za uzavření prvotní smlouvy, maximálně 1500 Kč, což odpovídá uzavření prvotní smlouvy s cílovou částkou 150 000 Kč (cílová částka prvotní smlouvy může být i vyšší než 150 000 Kč, ale prémie bude maximálně 1500 Kč).
 • Prémie bude klientovi připsána na účet stavebního spoření v průběhu února 2011.

Klient může dále získat prémii až 1500 Kč při vložení částky až 20 000 Kč.

 • Vložení částky, ze které bude prémie počítána do 31. 12. 2010 (do částky se nezahrnuje úhrada za uzavření smlouvy).
 • Výše prémie odpovídá polovině státní podpory (dorovnání SP ve výši předpokládaného 50% zdanění), tzn. prémie činí 7,5% z vložené částky, maximální výše prémie je 1500 Kč při vkladu 20 000 Kč a bude připsána v dubnu 2011 (smlouva nemusí být vedena s nárokem na státní podporu). Prémie bude zaokrouhlena na celé koruny.
 • V případě výpovědi smlouvy o stavebním spoření do 6 let od jejího uzavření bude finanční prémie klientovi odúčtována.
 • Prémie v rámci výše uvedené nabídky nebude možné v rámci jedné smlouvy o stavebním spoření slučovat s jinými aktuálně platnými zvýhodněnými nabídkami týkajícími se stavebního spoření, s výjimkou akce "Prémie pro mladé", viz odstavec níže.
 • Klienti, kteří uzavřou smlouvu v rámci zvýhodněné nabídky "Prémie pro mladé" (50% úhrada za uzavření smlouvy) a splní zároveň podmínky akce "smlouva zdarma", obdrží zvýhodnění ve stejné výši (bude ale složeno z kombinace prémie a slevy z úhrady), například v případě uzavření prvotní smlouvy s cílovou částkou 200 000 Kč získá klient slevu z úhrady ve výši 1000 Kč (akce "Prémie pro mladé") a po splnění podmínek akce "Smlouva zdarma" získá zbývající zvýhodnění formou prémie ve výši 500 Kč).
 • Pokud bude smlouva splňovat podmínky více platných zvýhodněných nabídek, bude automaticky připsána vyšší prémie, maximálně ale 3000 Kč, tzn. např. při uzavření Lišky Plus s cílovou částkou 150 000 Kč a vkladem 20 000 Kč, bude připsaná prémie 3000 Kč.
 • Prémie nebude možné získat na smlouvy se zvýhodněnou úhradou za uzavření smlouvy o stavebním spoření pro smluvní partnery ČMSS.

Následná smlouva - "Smlouva zdarma" a "finanční prémie"

Podmínky

 • Uzavření následné smlouvy o stavebním spoření fyzickou osobou u ČMSS v termínu od 18. 10. 2010 do 30. 11. 2010.
 • Zaplacení 100% úhrady za uzavření smlouvy o stavebním spoření a vložení částky min. 70 000 Kč do 31. 12. 2010 (připsání na účet stavebního spoření v ČMSS). Do částky se nezahrnuje úhrada za uzavření smlouvy.
 • Výše prémie u akce "smlouva zdarma" odpovídá 100 % slevě z úhrady za uzavření následné smlouvy, maximálně 1 500 Kč, což odpovídá uzavření následné smlouvy s cílovou částkou 150 000 Kč (cílová částka následné smlouvy může být i vyšší než 150 000 Kč, ale prémie bude maximálně 1500 Kč). Prémie bude připsána na účet stavebního spoření v průběhu únoru 2011.
 • Výše prémie u akce "finanční prémie" činní 1500 Kč. Prémie bude připsána na účet stavebního spoření v průběhu dubna 2011.
 • V případě výpovědi smlouvy o stavebním spoření do 6 let od jejího uzavření bude finanční prémie klientovi odúčtována.
 • Prémie v rámci výše uvedené nabídky nebude možné v rámci jedné smlouvy o stavebním spoření slučovat s jinými aktuálně platnými zvýhodněnými nabídkami týkajícími se stavebního spoření.
 • Pokud bude smlouva splňovat podmínky více platných zvýhodněných nabídek, bude automaticky připsána vyšší prémie, maximálně ale 3000 Kč, tzn. např. při uzavření Lišky Plus s cílovou částkou 150 000 Kč a vkladem 70 000 Kč, bude připsaná prémie 3000 Kč.
 • Prémie nebude možné získat na smlouvy se zvýhodněnou úhradou za uzavření smlouvy o stavebním spoření pro smluvní partnery ČMSS.

Zvýšení cílové částky - "zvýšení cílové částky zdarma" a "finanční prémie"

Podmínky

 • Uzavření zvýšení cílové částky smlouvy o stavebním spoření fyzickou osobou u ČMSS v termínu od 18. 10. 2010 do 30. 11. 2010.
 • Úhrada za zvýšení cílové částky bude hrazena z vkladu klienta (pokud není dostatečný, musí klient úhradu zaplatit do 31. 12. 2010 - připsání na účet stavebního spoření v ČMSS).
 • Výše prémie odpovídá 100% slevě za zvýšení cílové částky, maximálně 1500 Kč, což odpovídá uzavření zvýšení cílové částky o 150 000 Kč (zvýšení cílové částky smlouvy může být i vyšší než 150 000 Kč, ale prémie bude maximálně 1500 Kč).
 • Prémie bude klientovi připsána na účet stavebního spoření v průběhu února 2011.
 • Klient může dále získat prémii až 1500 Kč při vložení částky minimálně 20 000 Kč.
 • Vložení částky ve výši minimálně 20 000 Kč v termínu od 18. 10. 2010 do 31. 12. 2010 (do částky se nezahrnuje úhrada za zvýšení cílové částky).
 • Výše prémie činní 1500 Kč
 • Prémie bude klientovi připsána na účet stavebního spoření v průběhu dubna 2011.
 • Podmínkou pro získání prémií je trvání smlouvy po dobu minimálně 3 roky od data zvýšení cílové částky, v opačném případě bude prémie za zvýšení cílové částky a finanční prémie klientovi odúčtována.
 • Prvotní nebo následné smlouvy uzavřené v termínu od 18. 10. 2010 do 30. 11. 2010 není možné kombinovat s těmito prémiemi na zvýšení cílové částky.
 • Prémie v rámci výše uvedené nabídky nebude možné v rámci jedné smlouvy o stavebním spoření slučovat s jinými aktuálně platnými zvýhodněnými nabídkami týkajícími se stavebního spoření.
 • Prémie nebude možné získat na smlouvy se zvýhodněnou úhradou za uzavření smlouvy o stavebním spoření pro smluvní partnery ČMSS.

Bonusový vklad od Lišky

Nabídka

 • Prémie ve výši 1% z vložených finančních prostředků do 31. 1. 2011
 • Neúčtování úhrady za vedení účtu v prvních dvou letech (celé roky). Př. na smlouvě uzavřené v říjnu 2010 nebude účtován poplatek za roky 2010, 2011 a 2012.
 • Neúčtování úhrady (0,5% z cílové částky) za vypovězení smlouvy ve vázací době Nárok na prémii a neúčtování úhrady za vypovězení smlouvy vzniká po dvou letech od uzavření smlouvy o stavebním spoření.
 • Po dobu dvou let od uzavření smlouvy nebude možné provádět změny na smlouvě (zvýšení, snížení nebo rozdělení cílové částky včetně změny tarifní varianty) a čerpat MÚ.

Podmínky

 • Uzavření prvotní nebo následné smlouvy o stavebním spoření u ČMSS v období od 18. 10. do 31. 12. 2010.
 • Minimální vklad 70 000 Kč, horní hranice není stanovena, respektive vychází z výše cílové částky. Do výše vkladu se nezahrnují úhrady (vložená částka musí být minimálně 70 000 Kč + úhrada za uzavření smlouvy).
 • Částka (vklad), z které bude prémie počítána (může být poukázána jednorázově nebo postupně) musí být připsána na účet stavebního spoření do 31. 1. 2011 (do výše vkladu se nezahrnuje poplatek za uzavření smlouvy, který musí být uhrazen do stejného data jako vložená částka).
 • Prémie bude zaokrouhlena na celé koruny a připsána na účet stavebního spoření klienta v únoru 2011.
 • V případě ukončení smlouvy o stavebním spoření do dvou let od jejího uzavření, bude prémie odúčtována a smlouva bude standardně zatížena úhradou za vypovězení smlouvy ve vázací době.
 • Prémii nebude možné v rámci jedné smlouvy o stavebním spoření slučovat s jinými aktuálně platnými zvýhodněnými nabídkami týkajícími se stavebního spoření, tzn., klient nebude moci při využití této nabídky získat prémie nabízené u ostatních akcí ve IV. Q. 2010.
 • V případě nevložení vkladu ve výši alespoň 70 000 Kč nebude smlouva zařazena do vyhodnocení s ostatními akcemi ve IV. Q. 2010.
 • V případě ukončení smlouvy o stavebním spoření ve vázací době, zůstává dle zákona o stavebním spoření zachována povinnost ČMSS vrátit připsané zálohy státní podpory.

Liška plus

Podmínky

 • Uzavření následné smlouvy o stavebním spoření fyzickou osobou u ČMSS a smlouvy o penzijním připojištění u ČSOB Penzijního fondu ve stejný den a v termínu od 1. 10. 2010 do 31. 12. 2010.
 • Zaplacení 100% úhrady za uzavření smlouvy o stavebním spoření do 31. 1. 2011 (připsání na účet stavebního spoření v ČMSS).
 • Připsání 2 měsíčních příspěvků účastníka na účet penzijního připojištění do 28. 2. 2011, u převodu či u nové smlouvy po ukončení předchozího penzijního připojištění do 31. 5. 2011 (tzn., tyto měsíční příspěvky účastníka musí být předplaceny nebo připsány v pravidelné měsíční frekvenci).
 • Výše prémie odpovídá 50% slevě z úhrady za uzavření následné smlouvy, maximálně 1500 Kč, což odpovídá uzavření následné smlouvy s cílovou částkou 300 000 Kč (cílová částka následné smlouvy může být i vyšší než 300 000 Kč, ale prémie bude maximálně 1500 Kč).
 • Prémie bude klientovi připsána na účet stavebního spoření v průběhu března 2011 (u převodu penzijního připojištění či u nové smlouvy penzijního připojištění po ukončení předchozího penzijního připojištění v červnu 2011).
 • Prémii není možné v rámci jedné smlouvy o stavebním spoření slučovat s jinými aktuálně platnými zvýhodněnými nabídkami týkajícími se stavebního spoření.
 • Akce se nevztahuje na zvýšení CČ u stávající smlouvy SS a smlouvy vzniklé rozdělením.
 • Prémii není možné získat v případě převodu mezi PF ČSOB Stabilita a PF ČSOB Progres a nevztahuje na zvýšení příspěvku u PP.
 • Prémie nebude možné získat na smlouvy se zvýhodněnou úhradou za uzavření smlouvy o stavebním spoření pro smluvní partnery ČMSS.