Akce IV. Q. 2011

Prvotní smlouva - "Smlouva zdarma"

Podmínky

 • Uzavření prvotní (první) smlouvy o stavebním spoření fyzickou osobou u ČMSS v termínu od 10. 10. 2011 do 31. 12. 2011.
 • Zaplacení 100% úhrady za uzavření smlouvy o stavebním spoření do 31. 1. 2012 (připsání na účet stavebního spoření v ČMSS).
 • Výše prémie odpovídá 100% slevě z úhrady za uzavření prvotní smlouvy, maximálně 2000 Kč, což odpovídá uzavření prvotní smlouvy s cílovou částkou 200 000 Kč (cílová částka prvotní smlouvy může být i vyšší než 200 000 Kč, ale prémie bude maximálně 2000 Kč).
 • Prémie bude klientovi připsána na účet stavebního spoření v průběhu únoru 2012.

"Prémie 10 % za pravidelné spoření"

 • Při splnění podmínek „Smlouvy zdarma" může klient získat vrámci prvotní smlouvy prémii 10 % za pravidelné spoření, max. však 1000 Kč a získat tak celkem až 3000 Kč.

Podmínky

 • Klient, který uzavře Smlouvu zdarma" (viz výše) a bude minimálně 6 měsíců pravidelně poukazovat vklady ve výši podle VOP, může získat jednorázovou prémii ve výši 10 % zcelkového součtu ve VOP předepsaných měsíčních vkladů za 6 měsíců, max. však 1000 Kč.
 • Rozhodné období, ze kterého bude klientovi vypočítána 10% prémie za pravidelné spoření, je nastavena od 3. do 8. měsíce od data uzavření smlouvy, tzn., je-li datum podpisu smlouvy např. 15. 12. 2011, pak je 3. až 8. sledovaný měsíc brán únor 2012 až červenec 2012.
 • Podmínkou pro přiznání 10% prémie jsou vklady vminimální výši podle VOP na účet stavebního spoření pravidelně každý měsíc (celkový součet měsíčních předepisovaných vkladů nelze nahradit jednorázovým vkladem, tzn. „předplatit").
  Prémie bude klientovi připsána na účet stavebního spoření vzáří 2012.
 • Vpřípadě výpovědi smlouvy ve vázací době bude finanční prémie odúčtována.
 • Prémie nebude možné vrámci jedné smlouvy o stavebním spoření slučovat sjinými aktuálně platnými zvýhodněnými nabídkami týkajícími se stavebního spoření.
 • Pokud bude smlouva splňovat podmínky více platných zvýhodněných nabídek, bude automaticky připsána vyšší prémie, maximálně ale 3000 Kč.
 • Smlouvy scílovou částkou vyšší než 1,5 mil. Kč získají prémii také.
 • Prémie nebude možné získat na smlouvy se zvýhodněnou úhradou za uzavření smlouvy o stavebním spoření pro smluvní partnery ČMSS.
prémie Smlouva zdarma prémie za pravidelné spoření dle VOP
(10 % z měsíčního předpisu za 6 měsíců)
prémie celkem
150 000 Kč 1 500 Kč 450 Kč 1 950 Kč
200 000 Kč 2 000 Kč 600 Kč 2 600 Kč
300 000 Kč 2 000 Kč 900 Kč 2 900 Kč
334 000 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč 3 000 Kč
500 000 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč 3 000 Kč

*Prémie 10 % za pravidelné spoření dle Všeobecných obchodních podmínek (VOP) za 6 měsíců (max. 1000 Kč) platí pro smlouvy s cílovou částkou (CČ) do 334 000 Kč v tarifu Atraktiv a Invest. U vyšších CČ již míra zhodnocení klesá.

„Bonusový vklad od Lišky"

Nabídka

 • Bonus ve výši 1%, respektive 1,1 % pro vklady od 100000 Kč včetně zvložených finančních prostředků v termínu pro vložení vkladu (viz. tabulka)
 • Neúčtování úhrady za vedení účtu vprvních dvou letech (celé roky). Př. na smlouvě uzavřené vlistopadu 2011 nebude účtován poplatek za roky 2011, 2012 a 2013
 • Neúčtování úhrady (0,5% zcílové částky) za vypovězení smlouvy ve vázací době

Nárok na bonus a neúčtování úhrady za vypovězení smlouvy vzniká po dvou letech od uzavření smlouvy o stavebním spoření.

 • Po dobu dvou let od uzavření smlouvy nebude možné provádět změny na smlouvě (zvýšení, snížení nebo rozdělení cílové částky včetně změny tarifní varianty) a čerpat meziúvěr

Podmínky

 • Uzavření prvotní nebo následné smlouvy o stavebním spoření vobdobí od 1. 10. do 31. 12. 2011
 • Minimální vklad 50000 Kč, horní hranice není stanovena, respektive vychází zvýše cílové částky. Do výše vkladu se nezahrnují úhrady (vložená částka musí být minimálně 50000 Kč + úhrada za uzavření smlouvy)
 • Částka (vklad), z které bude bonus počítán (může být poukázána jednorázově nebo postupně) musí být připsána na účet stavebního spoření v termínu pro vložení vkladu viz. tabulka (do výše vkladu se nezahrnuje poplatek za uzavření smlouvy, který musí být uhrazen do stejného data jako vložená částka)
 • Bonus bude zaokrouhlen na celé koruny a připsán na účet stavebního spoření klienta vtermínu pro připsání bonusu (viz. tabulka)
 • Vpřípadě ukončení smlouvy o stavebním spoření do dvou let od jejího uzavření, bude bonus odúčtován a smlouva bude standardně zatížena úhradou za vypovězení smlouvy ve vázací době
 • Bonus nebude možné v rámci jedné smlouvy o stavebním spoření slučovat s jinými aktuálně platnými zvýhodněnými nabídkami týkajícími se stavebního spoření, tzn., klient nebude moci při využití této nabídky získat prémie nabízené u ostatních akcí ve IV. čtvrtletí 2011
 • Vpřípadě nevložení vkladu ve výši alespoň 50000 Kč nebude smlouva zařazena do vyhodnocení sostatními akcemi ve IV. čtvrtletí 2011
 • V případě ukončení smlouvy o stavebním spoření ve vázací době, zůstává dle zákona o stavebním spoření zachována povinnost ČMSS vrátit připsané zálohy státní podpory
období doručení smlouvy na centrálu do vložení vkladu do termín připsání bonusu
1. 7. - 31. 7. 2011 10. 10. 2011 30. 11. 2011 prosinec 2011
1. 8. - 31. 8. 2011 31. 12. 2011 leden 2012
1. 9. - 30. 9. 2011 31. 1. 2012 únor 2012

Liška plus - prvotní smlouva, následná smlouva nebo zvýšení cílové částky

Prémie až 2000 Kč při uzavření prvotní smlouvy o stavebním spoření a uzavření smlouvy o penzijním připojištění, následné smlouvy o stavebním spoření a uzavření smlouvy o penzijním připojištění nebo zvýšení cílové částky smlouvy o stavebním spoření a uzavření smlouvy o penzijním připojištění ve stejný den.

Podmínky

 • Zaplacení 100% úhrady za uzavření/zvýšení smlouvy do 31. 1. 2012 (připsání na účet). Vpřípadě zvýšení cílové částky musí být ke stejnému datu kladný zůstatek na účtu.
 • Připsání 2 měsíčních příspěvků účastníka na účet penzijního pojištění do 29. 2. 2012, u převodu či u nové smlouvy po ukončení předchozího penzijního připojištění do 31. 5. 2012.
 • Zvýšení cílové částky mohou využít smlouvy o stavebním spoření uzavřené vroce 2006 a dříve.
 • Prémii nebude možné nárokovat u smlouvy o stavebním spoření, která využila nabídku na zvýšení cílové částky a byla jí připsána prémie vrámci akce „ na zvýšení cílové částky", která skončila k30. 11. 2010.
 • Podmínkou pro zachování prémie u smlouvy o stavebním spoření, kde došlo ke zvýšení cílové částky, bude trvání smlouvy o stavebním spoření minimálně 3 roky od zvýšení cílové částky.
 • Prémie bude klientovi připsána až po zaplacení 100% úhrady za uzavření smlouvy o stavebním spoření a připsání 2 měsíčních příspěvků účastníka na účet penzijního připojištění.
 • Prémie bude připsána na klientův účet stavebního spoření vbřeznu 2012, u převodů včervnu 2012.
 • ČMSS si vyhrazuje právo akci Liška plus při zvýšení cílové částky předčasně ukončit.