Akce IV. Q. 2012

Akce IV. Q. 2012

Prémie na předchozí smlouvě při uzavření nové smlouvy:

 Podmínky pro prémie jsou:

Předchozí smlouva

 • Uzavření předchozí smlouvy do 31. 5. 2012, netýká se zděděné smlouvy.
 • Existence vkladového účtu bez souvisejícího překlenovacího úvěru
  (meziúvěru) nebo úvěru ze stavebního spoření k 31. 1. 2013.

Nová smlouva

 • Uzavření nové smlouvy o stavebním spoření (fyzickou osobou) v období od 1. 10. 2012 do 31. 12. 2012.
 • Zaplacení standardní úhrady za uzavření smlouvy o stavebním spoření a úhrady za vedení účtu do 31. 1. 2013.
 • Po zaplacení standardní úhrady za uzavření smlouvy a úhrady za vedení účtu (zůstatek na vkladovém účtu by pak neměl být záporný) bude v únoru 2013 na předchozí smlouvu připsána prémie ve výši 165 Kč.
 • V případě, že je úhrada za vedení účtu smlouvy o stavebním spoření v jiné výši, bude u předchozích smluv připsána tomu odpovídající výše prémie
 • Podmínkou využití akce je existence vkladového účtu předchozí smlouvy bez souvisejícího meziúvěrového účtu (= účet překlenovacího úvěru) nebo úvěrového účtu. V případě existence více předchozích smluv bude automaticky vybrána smlouva s nejvyšším saldem finančních prostředků nebo v případě shodného salda více smluv smlouva s nižším pořadovým číslem (starší smlouva).
 • Nárok na získání prémie ve výši úhrady za vedení účtu v dalších letech si předchozí smlouva zachová v případě kladného zůstatku (zůstatek nebude záporný) na účtu nové smlouvy o stavebním spoření k 31. 1. daného roku.
 • Příklad: Chce-li klient využít prémii ve výši 330 Kč i v roce 2013, musí
  do 31. 1. 2013 uhradit poplatek za vedení účtu nové smlouvy o stavebním spoření. Pro získání prémie je rozhodující, aby nová smlouva o stavebním spoření byla spořicím účtem nebo spořicím účtem se souvisejícím meziúvěrovým účtem (ne řádným úvěrem).
  • Pro získání prémie je rozhodující, aby nová smlouva o stavebním spoření byla spořicím účtem nebo spořicím účtem se souvisejícím meziúvěrovým účtem (ne řádným úvěrem)
 • V případě předchozí smlouvy o stavebním spoření uzavřené v režimu Bonusový vklad od Lišky může být prémie poprvé získána až po uplynutí dvouleté doby trvání smlouvy, tzn. v roce, kdy na Bonusový vklad od Lišky bude naúčtována úhrada za vedení účtu.
 • V případě uzavření nové smlouvy o stavebním spoření v režimu Bonusový vklad od Lišky nemá případná předchozí smlouva nárok na získání prémie.

 … k tomu navíc platí:
V případě, že klient splní níže uvedené podmínky, má možnost získat prémii ve výši až 2000 Kč na následnou smlouvu o stavebním spoření.

Podmínky pro prémii jsou:

 • Souběh (trvání) předchozí a nově uzavřené smlouvy o stavebním spoření 2 roky
  od data uzavření nové smlouvy o stavebním spoření
 • Nová smlouva o stavebním spoření musí být uzavřena v tarifu Variant programu Pravidelné spoření

U předchozí smlouvy

 • Termín uzavření předchozí smlouvy o stavebním spoření do 31. 3. 2007, netýká se zděděné smlouvy
 • Na smlouvu o stavebním spoření nebude minimálně 2 roky od data uzavření nové smlouvy o stavebním spoření poskytnut související meziúvěr nebo úvěr ze stavebního spoření

 U nové smlouvy

  • Zaplacení úhrady za uzavření smlouvy o stavebním spoření ve výši 1 % z cílové částky a zaplacení úhrady za vedení účtu do 31. 1. 2013
  • K nové smlouvě o stavebním spoření může být poskytnut související meziúvěr ze stavebního spoření
  • Splnění podmínek programu Pravidelné spoření.
  • Nová smlouva o stavebním spoření nesmí být uzavřena jako Bonusový vklad od Lišky

V případě splnění podmínek, tj. zaplacení úhrady za uzavření následné smlouvy o stavebním spoření ve výši 1 % z cílové částky a zaplacení úhrady za vedení účtu, bude klientovi v únoru 2013 připsána prémie až 2000 Kč na vkladový účet následné smlouvy o stavebním spoření (prémie odpovídá 100% slevě z úhrady za uzavření smlouvy o SS, platí pro CČ 200 000 Kč)

 • Akce se nevztahuje na smlouvu se zvýhodněnou úhradou za uzavření smlouvy o stavebním spoření
 • ČMSS si vyhrazuje právo akci předčasně ukončit
 • Pokud jeden účastník v období od 22. 10. do 31. 12. 2012 uzavře více následných smluv, získá prémii až 2000 Kč smlouva o SS s nejvyšší cílovou částkou
 • V případě, že klient nesplní podmínky souběhu předchozí a nové smlouvy o stavebním spoření včetně podmínek programu Pravidelné spoření, viz kompletní podmínky programu Pravidelné spoření na formuláři Návrh na uzavření smlouvy o stavebním spoření, bude klientovi připsaná prémie ve výši až 2000 Kč odúčtována.
 • Současně platí, že v případě výpovědi smlouvy v zákonné vázací době, tj. v průběhu 6 let od uzavření smlouvy o stavebním spoření, bude taktéž připsaná prémie až 2000 Kč odúčtována.

„Prémii až 2000 Kč na následnou smlouvu o stavebním spoření“ lze kombinovat s akcí „Prémie na předchozí smlouvě při uzavření následné smlouvy o stavebním spoření – prémie 330 Kč“ a s akcí „Prémie pro děti až 1000 Kč“.

  • V případě, že bude smlouva o stavebním spoření splňovat podmínky všech těchto akcí, bude klientovi na vkladový účet připsána pouze jedna z nich a to ta vyšší. Maximální součet připsaných prémií tak může činit až 2330 Kč.
  • Současně lze akci „Prémie až 2000 Kč na následnou smlouvu o stavebním spoření“ kombinovat s akcí „Liška plus“ V případě, že bude smlouva o stavebním spoření splňovat podmínky prémie pro Lišku plus až 1000 Kč, prémie až 2000 Kč na následnou smlouvu o stavebním spoření včetně prémie na předchozí smlouvě při uzavření následné smlouvy o stavebním spoření – prémie 330 Kč, bude klientovi na vkladový účet připsána pouze jedna z nich a to ta vyšší. Maximální součet připsaných prémií tak může činit až 2330 Kč.

 

Prémie pro děti až 1000 Kč

Pro smlouvy o SS uzavřené od 1. 10. do 21. 10. platí:

 • Smlouva o stavebním spoření může být uzavřena nejpozději den před desátými narozeninami dítěte
 • Uzavření prvotní nebo následné smlouvy o stavebním spoření fyzickou osobou u ČMSS v termínu od 1. 10. do 21. 10. 2012

 Pro smlouvy o SS uzavřené od 22. 10. do 31. 12. platí:

 • Smlouva o stavebním spoření může být uzavřena nejpozději den před osmnáctými narozeninami dítěte
 • Uzavření prvotní nebo následné smlouvy o stavebním spoření fyzickou osobou u ČMSS v termínu od 22. 10. do 31. 12. 2012

 Společné podmínky:

 • Zaplacení 100% úhrady za uzavření smlouvy o stavebním spoření do 31. 1. 2013 (připsání na účet stavebního spoření v ČMSS)
 • Výše prémie odpovídá 50% slevě z úhrady za uzavření prvotní nebo následné smlouvy o stavebním spoření, max. 1000 Kč, což odpovídá uzavření prvotní nebo následné smlouvy s cílovou částkou 200 000 Kč (cílová částka prvotní nebo následné smlouvy může být i vyšší než 200 000 Kč, ale prémie bude maximálně 1000 Kč)
 • Prémie bude klientovi připsána na účet stavebního spoření v průběhu únoru 2013
 • V případě výpovědi smlouvy v 6leté vázací době bude prémie odúčtována
 • Prémie nebude možné získat na smlouvy se zvýhodněnou úhradou za uzavření smlouvy o stavebním spoření pro smluvní partnery ČMSS
 • Akci „Prémie pro děti až 1000 Kč lze kombinovat s akcí „Prémie na předchozí smlouvě při uzavření následné smlouvy - prémie 330 Kč“. Maximální součet prémií tak může činit 1330 Kč + prémie ve výši úhrady za vedení účtu v dalších letech
 • V případě, že bude smlouva o stavebním spoření splňovat podmínky prémie pro děti až 1000 Kč, prémie na předchozí smlouvě 330 Kč a prémie až 2000 Kč pro následnou smlouvu, bude klientovi na vkladový účet připsána pouze jedna z nich a to ta vyšší. Maximální součet připsaných prémií tak může činit až 2330 Kč + prémie ve výši úhrady za vedení účtu v dalších letech
 • Akci „Prémie pro děti až 1000 Kč nelze kombinovat s akcí „Bonusový vklad od Lišky“.
 • Smlouvy s cílovou částkou vyšší než 1,5 mil. Kč získají prémii také

 „Bonusový vklad od Lišky“

Nabídka

 • Bonus ve výši 2%, respektive 2,1 % pro vklady od 100 000 Kč včetně z vložených finančních prostředků v termínu pro vložení vkladu (viz. tabulka)
 • Neúčtování úhrady za vedení účtu v prvních dvou letech (celé roky). Příklad na smlouvě uzavřené v červnu 2012 nebude účtován poplatek za roky 2012, 2013 a 2014
 • Neúčtování úhrady (0,5 % z cílové částky) za vypovězení smlouvy ve vázací době
 • Nárok na bonus a neúčtování úhrady za vypovězení smlouvy vzniká po dvou letech od uzavření smlouvy o stavebním spoření.
 • Po dobu dvou let od uzavření smlouvy nebude možné provádět změny na smlouvě (zvýšení, snížení nebo rozdělení cílové částky včetně změny tarifní varianty) a čerpat meziúvěr

Podmínky

 • Uzavření prvotní nebo následné smlouvy o stavebním spoření v období od 1. 10. 2012 do 31. 12. 2012
 • Minimální vklad 50 000 Kč, horní hranice není stanovena, respektive vychází z výše cílové částky. Do výše vkladu se nezahrnují úhrady (vložená částka musí být minimálně 50 000 Kč + úhrada za uzavření smlouvy)
 • Částka (vklad), z které bude bonus počítán (může být poukázána jednorázově nebo postupně) musí být připsána na účet stavebního spoření v termínu pro vložení vkladu viz. tabulka (do výše vkladu se nezahrnuje poplatek za uzavření smlouvy, který musí být uhrazen do stejného data jako vložená částka)
 • Bonus bude zaokrouhlen na celé koruny a připsán na účet stavebního spoření klienta v termínu pro připsání bonusu (viz. tabulka)
 • V případě ukončení smlouvy o stavebním spoření do dvou let od jejího uzavření, bude bonus odúčtován a smlouva bude standardně zatížena úhradou za vypovězení smlouvy ve vázací době
 • Bonus nebude možné v rámci jedné smlouvy o stavebním spoření slučovat s jinými aktuálně platnými zvýhodněnými nabídkami týkajícími se stavebního spoření, tzn., klient nebude moci při využití této nabídky získat prémie nabízené u ostatních akcí od října do prosince 2012
 • Bonusový vklad od Lišky nemůže vzniknout rozdělením smluv o stavebním spoření
 • V případě nevložení vkladu ve výši alespoň 50 000 Kč nebude smlouva zařazena do vyhodnocení s ostatními akcemi platnými pro říjen až prosinec 2012
 • V případě ukončení smlouvy o stavebním spoření ve vázací době, zůstává dle zákona o stavebním spoření zachována povinnost ČMSS vrátit připsané zálohy státní podpory

období

doručení smlouvy na centrálu do

zaplacení smlouvy do/vložení vkladu do (připsání na účet v ČMSS)

termín připsání prémie

1. 10. - 31. 10. 2012

7. 1. 2013

28. 2. 2013

březen 2013

1. 11. - 30. 11. 2012

31. 3. 2013

duben 2013

1. 12. - 31. 12. 2012

30. 4. 2013

květen 2013

 

 Liška plus – prvotní smlouva nebo následná smlouva

 • Prémie až 1000 Kč (výše prémie odpovídá 50% slevě z úhrady za uzavření smlouvy o stavebním spoření, maximálně 1000 Kč, což odpovídá cílové částce 200 000 Kč) při uzavření prvotní smlouvy o stavebním spoření a uzavření smlouvy o penzijním připojištění nebo následné smlouvy o stavebním spoření a uzavření smlouvy o penzijním připojištění ve stejný den, a to v období od 1. 10. do 30. 11. 2012.

 Podmínky

 • Zaplacení 100% úhrady za uzavření smlouvy do 31. 1. 2013 (připsání na účet).
 • Připsání 2 měsíčních příspěvků účastníka na účet penzijního připojištění do 31. 1. 2013
 • Podmínkou pro zachování prémie u prvotní a následné smlouvy o stavebním spoření, je trvání smlouvy o stavebním spoření minimálně 6 let
 • Výjimkou pro zachování prémie je situace, kdy klient bude v průběhu 6 let čerpat meziúvěr nebo úvěr ze stavebního spoření.
 • Prémie bude klientovi připsána až po zaplacení 100% úhrady za uzavření smlouvy o stavebním spoření a připsání 2 měsíčních příspěvků účastníka na účet penzijního připojištění.
 • Prémie bude připsána na klientův účet stavebního spoření v únoru 2013
 • Prémii v rámci Lišky plus je možné kombinovat s akcí „Prémie na předchozí smlouvě při uzavření nové smlouvy“

Přechod bez poplatku

Podmínky:

 Nabídku mohou využít pouze smlouvy uzavřené v 3 % tarifech (BON VOP, 3/6 a KLASIK).

 • Zvýšení cílové částky s přechodem do aktuálně nabízených tarifů v termínu od 1. 10. 2012 do 31. 12. 2012.
 • Smlouva je od 1. 1. 2012 úročena sazbou podle nově zvoleného tarifu.
 • Zaplacení úhrady za zvýšení CČ smlouvy o stavebním spoření ve výši 1 % z rozdílu cílových částek.
 • Při přechodu do tarifu Variant nebude klientovi, na rozdíl od standardního přechodu, zatížen zůstatek účtu úhradou za změnu tarifu, a to ve výši 1/2 dosud připsaných úroků. Do 31. 12. 2011 zůstávají vklady úročeny úrokovou sazbou ve výši 3 % p.a. Od 1. 1. 2012 se pak budou vklady úročit úrokovou sazbou ve výši 1,5 % p.a.
 • Při přechodu do tarifu Garant bude klientovi naúčtována snížená úhrada pouze ve výši 1/3 dosud připsaných úroků (oproti standardním 2/3). Do 31. 12. 2011 zůstávají vklady úročeny úrokovou sazbou ve výši 3 % p.a. Od 1. 1. 2012 se pak budou vklady úročit úrokovou sazbou ve výši 1 % p. a.
 • Nabídka neplatí při pouhé změně tarifu bez zvýšení cílové částky. V tomto případě bude klientovi naúčtována standardní úhrada za změnu tarifu.