Sazebník, podmínky a formuláře

Podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Zobrazit

Aktuální všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky - historická znění od data přistoupení ke Standardu č. 19

Obecné úvěrové podmínky

Zobrazit

Předsmluvní informace a přehled produktů

Zobrazit

Aktuální Předsmluvní informace ČSOB Stavební spořitelny a Přehled produktů stavebního spoření

Podmínky ukončených akcí

Zobrazit

Svět odměn - podmínky čerpání nabídek

Zobrazit

Podmínky a informace při provádění platebního styku

Zobrazit

Informace o poskytovateli trvale přístupné spotřebiteli podle § 92 zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru

Zobrazit

Automatická výměna informací v daňové oblasti
(Dohoda FATCA a CRS)

Zobrazit

Vysvětlení pro klienty s cizoměnovým meziúvěrem/úvěrem ze stavebního spoření / Explanation for Clients Holding a Building Savings Loan/Bridging Loan in Foreign Currency

Zobrazit

Vysvětlení k politicky exponované osobě

Zobrazit

Informační přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta

Zobrazit