Pojištění domácnosti

Váš majetek pojištění chrání i mimo domov

Zapomenuté jízdní kolo před obchodem či snad kočárek před ordinací? Nevadí, i na to se pojištění vztahuje. 

Záruka spotřebičů až na 5 let

Servis domácích spotřebičů i prodloužená záruka až na 5 let. 

Ani zabouchnuté dveře nemusí být problém

V rámci asistence vám zabezpečíme i zámečníka na odemčení zabouchnutých dveří. 

Za bezeškodní průběh ještě více šetříte

Každý rok 3 % bonus. Pokud nebudete mít žádnou škodu, můžete ušetřit až 18 % na pojistném.

Pojištění odpovědnosti z běžného života

Připojistěte sebe a svou rodinu proti nečekaným událostem, kdy někomu způsobíte újmu.

Proč je dobré mít domácnost
pojištěnou?

 • Pojistné nebezpečí sklo all risk je již v základním rozsahu pojištění.
 • Pojištění pro případ zkratu a přepětí je automaticky zahrnuto do vyšších variant.
 • Uhrazení nákladů na náhradní ubytování, pokud je vaše domácnost neobyvatelná.
 • Věci ve sklepě máte pojištěny na 30 % z pojistné částky.
 • Ve variantě PREMIANT máte pojištěné i věci v kufru osobního auta.
 • Vyplatíme vám peníze za vandalismus a odcizení i v případě, že není známý pachatel.

Základní pojistná nebezpečí

Požár, výbuch, úder blesku, pád letadla, vichřice, krupobití, zemětřesení, pád stromů a stožárů, tíha sněhu, vodovodní škoda, mráz, kouř, nadzvuková vlna, sesuv půdy a lavin, náraz vozidla, sklo "all risk".

Nebo si vyberte variantu, která vám nejvíce vyhovuje (možnosti jsou Standard, Dominant a Premiant).

Poskytovatelem produktu je ČSOB Pojišťovna, a. s. člen holdingu ČSOB.

Varianty pojištění domácnosti

Varianty pojištění Standard Dominant Premiant
Základní pojistná nebezpečí
ano
ano
ano
Asistenční služby Základní

Základní

Základní
Servis domácích spotřebičů 7000 Kč 7000 Kč 7000 Kč
Odcizení a vandalismus
lze
ano
ano
Zkrat, přepětí a podpětí
lze
50 000 Kč 100 000 Kč
Atmosférické srážky
x
50 000 Kč 100 000 Kč
Ztráta vody
x
x
100 000 Kč
Technická porucha
x
x
100 000 Kč
Věci v zavazadlovém prostoru auta x  x 20 000 Kč

x nelze objednat

lze lze objednat

Asistenční služby 

Volejte nonstop na číslo: 222 803 442

 • Odemknutí dveří - zajistíme zámečníka, který vám odemkne dveře při zabouchnutí nebo ztrátě klíčů (v ceně až do 7000 Kč, max. dvakrát ročně).
 • Oprava elektrospotřebiče - zajistíme servis elektrospotřebičů, které doma využíváte, jako je chladnička, mraznička, pračka, sušička, myčka nádobí, sporák, trouba s výjimkou mikrovlnné, varná deska nebo televize. 
 • Odstranění havarijního stavu - v případě havárie k vám obratem pošleme technickou pomoc. Zajistíme odborníka, který vám provede instalatérské, topenářské, elektrikářské a kominické práce, deratizaci, desinsekci a čistění kanalizace, a materiál v ceně až do 7000 Kč, max. dvakrát ročně. 
 • Informace a poradenství - poradíme, jak postupovat v případě pojistné události.

Pojištění stavby

Kompenzace při velké škodě

Až 50 000 Kč jako finanční kompenzace za nemajetkovou (psychickou) újmu při pojistné události velkého rozsahu.

Pojištění povodně a záplavy

Pojistěte si svůj majetek pro případ rizika jeho poškození nebo zničení povodní a záplavou.

Rychlá likvidace škod

Škodu vyřešíme v průměru do 5 dnů od nahlášení.
 

Pojištění odpovědnosti z běžného života

Připojistěte sebe a svou rodinu proti nečekaným událostem, kdy někomu způsobíte újmu.

Proč si pojistit majetek?

 • V nejvyšší variantě PREMIANT máte pojištěná elektronická zařízení (kotel, čerpadla, alarmy, solární panely atd.) pro případy rozbití nedopatřením, výrobní vadou nebo vadou materiálu. 
 • Pojistné nebezpečí sklo all risk je již v základním rozsahu pojištění.
 • Pojištění pro případ zkratu, přepětí a podpětí je automaticky zahrnuto do vyšších variant.
 • U vyšších variant máte pojištěnou i zateplenou fasádu v případě, že je poškozená živočichy. 
 • Finanční kompenzace za nemajetkovou (psychickou) újmu - v případě škody velkého rozsahu (min. 80 % z pojistné částky) vám vyplatíme 50 000 Kč. 
 • Vedlejší stavby, jako je samostatně stojící garáž, oplocení, pergola nebo bazén máte pojištěny až do výše 5 % pojistné částky hlavní stavby.

Varianty pojištění stavby

Varianty pojištění Standard Dominant Premiant
Základní pojistná nebezpečí*
ano
ano
ano
Asistenční služby základní základní základní
Odcizení a vandalismus
lze
ano
ano
Zkrat a přepětí
lze
50 000 Kč 100 000 Kč
Finanční kompenzace za nemajetkovou (psychickou) újmu 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč
Atmosferické srážky x 50 000 Kč 100 000 Kč
Poškození fasády živočichy x 50 000 Kč 100 000 Kč
Ztráta vody x
x
100 000 Kč
Technická porucha
x
x
100 000 Kč

x nelze objednat

lze lze objednat

*Základní pojistná nebezpečí: Požár, výbuch, úder blesku, pád letadla, vichřice, krupobití, zemětřesení, pád stromů a stožárů, tíha sněhu, vodovodní škoda, mráz, kouř, nadzvuková vlna, sesuv půdy a lavin, náraz vozidla, sklo "all risk".

Asistenční služby 

Volejte nonstop na číslo: 222 803 442

 • Odemknutí dveří - zajistíme zámečníka, který vám odemkne dveře při zabouchnutí nebo ztrátě klíčů (v ceně až do 7000 Kč, max. dvakrát ročně).
 • Oprava elektrospotřebiče - zajistíme servis elektrospotřebičů, které doma využíváte, jako je chladnička, mraznička, pračka, sušička, myčka nádobí, sporák, trouba s výjimkou mikrovlnné, varná deska nebo televize. 
 • Odstranění havarijního stavu - v případě havárie k vám obratem pošleme technickou pomoc. Zajistíme odborníka, který vám provede instalatérské, topenářské, elektrikářské a kominické práce, deratizaci, desinsekci a čistění kanalizace, a materiál v ceně až do 7000 Kč, max. dvakrát ročně.
 • Informace a poradenství - poradíme, jak postupovat v případě pojistné události.

Zpracování osobních údajů

Tímto uděluji souhlas společnosti ČSOB Stavební spořitelna, a.s., se sídlem: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 49241397 (dále jen „ČSOBS“), se zpracováním osobních údajů v dále uvedeném rozsahu.

Budeme oprávněni vaše údaje analyzovat, přitom budeme mít možnost využít i automatizované zpracování, a na základě toho se rozhodovat a nabízet vám služby z portfolia ČSOBS i našich obchodních partnerů, které pečlivě vybíráme. Dle vašich preferencí vás můžeme marketingově oslovit různými formami, například prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo SMS.

Dohromady můžeme zpracovávat vaše osobní údaje i další informace, které jsme shromáždili, stejně tak veřejné údaje i údaje od třetích stran. Bude se jednat například o e-mailovou adresu, věk, sociodemografická data, informace, které zveřejníte na sociálních sítích, zeměpisnou polohu, údaje poskytnuté na zákaznických linkách, údaje získané na základě analýz a údaje z internetových stránek a aplikací. Na základě tohoto souhlasu nebudeme zpracovávat citlivé údaje.