Pojištění domácnosti

Pomůže vám, když ve vaší domácnosti dojde k nečekané události.

Pomůže v případě technické poruchy

Má váš spotřebič technickou poruchu? Pojistné plnění vám zaplatí jeho opravu i po záruce, a to do 5 let stáří. Limit je až 100 000 Kč na rok.

Každý rok 3% bonus

Pokud nebudete mít žádnou škodu, můžete ušetřit až 18 % na pojistném.

Odstranění havarijního stavu non-stop

Pojištění zajistí odborníka, který si hravě poradí s havarijním stavem vaší domácnosti.

Novinka! Kompenzace při velké škodě

Až 50 000 Kč za nemajetkovou (psychickou) újmu při pojistné události o rozsahu min. 80 % z pojistné částky.

Varianty pojištění domácnosti

Varianty pojištění Standard Dominant Premiant
Základní pojistná nebezpečí
ano
ano
ano
Asistenční služby Základní

Základní

Základní
Servis domácích spotřebičů 7000 Kč 7000 Kč 7000 Kč
Odcizení a vandalismus
lze
ano
ano
Zkrat, přepětí a podpětí
lze
50 000 Kč 100 000 Kč
Atmosférické srážky
x
50 000 Kč 100 000 Kč
Ztráta vody
x
x
100 000 Kč
Technická porucha
x
x
100 000 Kč
Věci v zavazadlovém prostoru auta x  x 20 000 Kč

* Základní pojistná nebezpečí: Požár, výbuch, úder blesku, pád letadla, vichřice, krupobití, zemětřesení, pád stromů a stožárů, tíha sněhu, vodovodní škoda, mráz, kouř, nadzvuková vlna, sesuv půdy a lavin, náraz vozidla, sklo „all risk“.

x nelze objednat

lze lze objednat

Proč si domácnost pojistit přes nás?

 • Získáte servis domácích spotřebičů a jejich opravu v případě technické poruchy až na 5 let. 
 • Pojistné nebezpečí sklo „all risk“ je již v základním rozsahu pojištění a pojištěnou máte i sklokeramickou desku. 
 • V případně nutného zásahu a odstranění příčiny vodovodní škody se pojištění vztahuje i na bourací práce do 10 000 Kč.
 • Pojištění pro případ zkratu, podpětí a přepětí je automaticky zahrnuto do variant DOMINANT a PREMIANT.
 • Pokud bude vaše domácnost neobyvatelná, budou vám uhrazeny náklady na náhradní ubytování až do výše 50 000 Kč. 
 • Věci ve sklepě jsou pojištěny na 30 % z pojistné částky.
 • Ve variantě PREMIANT máte pojištěné i věci v kufru osobního auta.
 • Plnění za vandalismus a odcizení  dostanete i v případě, že není znám pachatel.

Pojištění stavby

Pojistěte si svou střechu nad hlavou pro případ nečekané události.

Kompenzace při velké škodě

Až 50 000 Kč jako finanční kompenzace za nemajetkovou (psychickou) újmu při pojistné události velkého rozsahu.

Pojištění povodně a záplavy

Pojistěte si svůj majetek pro případ rizika jeho poškození nebo zničení povodní a záplavou.

Rychlá likvidace škod

Škodu vyřešíme v průměru do 5 dnů od nahlášení.
 

Pojištění odpovědnosti z běžného života

Připojistěte sebe a svou rodinu proti nečekaným událostem, kdy někomu způsobíte újmu.

Varianty pojištění stavby

Varianty pojištění Standard Dominant Premiant
Základní pojistná nebezpečí*
ano
ano
ano
Asistenční služby základní základní základní
Odcizení a vandalismus
lze
ano
ano
Zkrat a přepětí
lze
50 000 Kč 100 000 Kč
Finanční kompenzace za nemajetkovou (psychickou) újmu 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč
Atmosferické srážky x 50 000 Kč 100 000 Kč
Poškození fasády živočichy x 50 000 Kč 100 000 Kč
Ztráta vody x
x
100 000 Kč
Technická porucha
x
x
100 000 Kč

* Základní pojistná nebezpečí: Požár, výbuch, úder blesku, pád letadla, vichřice, krupobití, zemětřesení, pád stromů a stožárů, tíha sněhu, vodovodní škoda, mráz, kouř, nadzvuková vlna, sesuv půdy a lavin, náraz vozidla, sklo „all risk“.

lze lze objednat

x nelze objednat

Proč si stavbu pojistit přes nás?

 • V nejvyšší variantě PREMIANT máte pojištěna elektronická zařízení (kotel, čerpadla, alarmy, solární panely atd.) pro případ technické poruchy, a to až do stáří 10 let. Pokud se na ně nevztahuje záruka, limit je 100 000 Kč na rok.
 • Pojistné nebezpečí sklo „all risk“ je již v základním rozsahu pojištění.
 • Pojištění pro případ zkratu, přepětí a podpětí je automaticky zahrnuto do vyšších variant DOMINANT a PREMIANT.
 • U vyšších variant DOMINANT a PREMIANT máte pojištěnou i zateplenou fasádu v případě, že je poškozena živočichy. 
 • V případě škody velkého rozsahu (min. 80 % z pojistné částky) dostanete 50 000 Kč za nemajetkovou (psychickou újmu).
 • Pojištění vedlejší stavby, jako je samostatně stojící garáž, oplocení, pergola nebo bazén, je možné sjednat až do výše 5 % pojistné částky hlavní stavby.

Výhody pro pojištění domácnosti i stavby

Asistenční služby

Na čísle 222 803 442 jsou pro vás asistenti připraveni nonstop:

 • Poradí vám, jak postupovat v případě pojistné události.
 • Zařídí pro vás zámečníka (v ceně až do 7 000 Kč, max. dvakrát ročně).
 • Zajistí servis vašich elektrospotřebičů, jako jsou chladnička, mraznička, pračka, sušička, myčka nádobí, sporák, trouba (s výjimkou mikrovlnné), varná deska nebo televize.
 • V případě havárie k vám obratem pošlou technickou pomoc – ať už bude potřeba instalatér, topenář, elektrikář, kominík, deratizační četa či hubení hmyzu, nebo čistění kanalizace, k tomu patří až 7 000 Kč příspěvek na materiál (max. dvakrát ročně).

Připojištění, která se mohou hodit

 • Pojištění povodně a záplavy si můžete sjednat, i když je váš majetek ve 4. povodňové zóně, pokud místo pojištění nezasáhla v posledních 20 letech povodeň.
 • Nadstandardní asistence: Zdvojnásobte si limity pro asistenční služby online na 14 000 Kč. Využít službu můžete dvakrát ročně.

Pojištění odpovědnosti

Pojistěte sebe, svou rodinu i mazlíčka pro případy, kdy někomu způsobíte újmu.

Vysoké limity až 50 mil. Kč

Pojistka kryje téměř všechno (kromě několika málo vyloučených situací).

Pojištění pro celou rodinu

V rámci jedné smlouvy jsou pojištěni všichni členové vaší domácnosti, včetně vašich domácích mazlíčků.

Platnost po celé Evropě

Ochrání vás nejen doma, ale i na celém území Evropy (kromě pojištění odpovědnosti stavby).

Kryje majetkovou i nemajetkovou újmu

Pojistné plnění získáte jak za poškození nebo zničení majetku, tak za újmy způsobené na zdraví.

Jaké jsou další výhody pojištění odpovědnosti? 

 • Pojištění se vztahuje i na půjčené věci (svatební šaty nebo kostým z půjčovny, půjčené sportovní vybavení apod.), kromě několika málo vyloučených (např. auto).
 • Hradí i neúmyslně poničené vybavení v hotelu, penzionu apod.
 • Hradí také škody, které jste způsobili jiným při neprofesionální sportovní činnosti (pokud např. na kole srazíte chodce).
 • Pojištěni budete i na přechodný pobyt v zahraničí s vyššími limity, než které si můžete sjednat v rámci cestovního pojištění.
 • Pojištění se vztahuje i na studenty a škody způsobené během jejich studijní praxe.
 • Hradí škody, které by od vás požadovala uhradit zdravotní pojišťovna (např. pokud byste srazili lyžaře na sjezdovce a ten byl následně transportován helikoptérou, úhradu nákladů by po vás jako viníkovi požadovala zdravotní pojišťovna).
 • Pro součet více pojistných událostí během roku platí dvojnásobný limit plnění.

Poskytovatelem produktu Pojištění majetku a odpovědnosti je ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB.

Zpracování osobních údajů

Tímto uděluji souhlas společnosti ČSOB Stavební spořitelna, a.s., se sídlem: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 49241397 (dále jen „ČSOBS“), se zpracováním osobních údajů v dále uvedeném rozsahu.

Budeme oprávněni vaše údaje analyzovat, přitom budeme mít možnost využít i automatizované zpracování, a na základě toho se rozhodovat a nabízet vám služby z portfolia ČSOBS i našich obchodních partnerů, které pečlivě vybíráme. Dle vašich preferencí vás můžeme marketingově oslovit různými formami, například prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo SMS.

Dohromady můžeme zpracovávat vaše osobní údaje i další informace, které jsme shromáždili, stejně tak veřejné údaje i údaje od třetích stran. Bude se jednat například o e-mailovou adresu, věk, sociodemografická data, informace, které zveřejníte na sociálních sítích, zeměpisnou polohu, údaje poskytnuté na zákaznických linkách, údaje získané na základě analýz a údaje z internetových stránek a aplikací. Na základě tohoto souhlasu nebudeme zpracovávat citlivé údaje.