100 000 Kč | 1 měsíc | Jaroslav S., Louny

Původní koupelna v Jaroslavově bytě už nebyla v nejlepším stavu, takže bylo na čase s ní něco udělat. „Povedlo se mi nashromáždit finance, protože jsme oba s manželkou měli stavební spoření. Našel jsem firmu, ale podle jejich propočtů jsme měli našetřenou jen půlku. Obrátil jsem se tedy na Lišku.”

Před několika měsíci dostala Jaroslava na starost finanční poradkyně paní Pospíšilová, které se  na  schůzce o rekonstrukci koupelny  zmínil jen letmo. Když potom zjistil, kolik peněz by na ni bylo zapotřebí, přišel za paní Pospíšilovou znovu. Zpočátku nešlo domluvit úvěr úplně jednoduše, ale za nějakou dobu se vše vyřešilo.

„Stará koupelna začínala už dokonce i trochu plesnivět. Přál jsem si, aby náš byt trochu vypadal, a tak mi nezbývalo nic jiného, než se do rekonstrukce pustit,” říká Jaroslav. „Odvahu mi dodala i manželka, na Lišku si také nemůžu vůbec stěžovat, naopak.”

Fotogalerie

Spočítejte si vlastní půjčku

Výše úvěru

Pro změnu hodnoty pohybujte posuvníkem

Celková doba splatnosti úvěru
Měsíční splátka ve fázi překlenovacího úvěru
Úroková sazba Doba splatnosti
Údaje v kalkulačce jsou pouze orientační, zahrnují úhrady a daň.
Použitý tarif AktivPlus Spořicí, modelová smlouva založena k 1. lednu kalendářního roku.

Další příběhy

Zpracování osobních údajů

Tímto uděluji souhlas společnosti ČSOB Stavební spořitelna, a.s., se sídlem: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 49241397 (dále jen „ČSOBS“), se zpracováním osobních údajů v dále uvedeném rozsahu.

Budeme oprávněni vaše údaje analyzovat, přitom budeme mít možnost využít i automatizované zpracování, a na základě toho se rozhodovat a nabízet vám služby z portfolia ČSOBS i našich obchodních partnerů, které pečlivě vybíráme. Dle vašich preferencí vás můžeme marketingově oslovit různými formami, například prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo SMS.

Dohromady můžeme zpracovávat vaše osobní údaje i další informace, které jsme shromáždili, stejně tak veřejné údaje i údaje od třetích stran. Bude se jednat například o e-mailovou adresu, věk, sociodemografická data, informace, které zveřejníte na sociálních sítích, zeměpisnou polohu, údaje poskytnuté na zákaznických linkách, údaje získané na základě analýz a údaje z internetových stránek a aplikací. Na základě tohoto souhlasu nebudeme zpracovávat citlivé údaje.