Na míru vašim možnostem

Dobu splácení a výši měsíčních splátek si můžete přizpůsobit. Celková doba splatnosti může být až 30 let.

Naše úroky zvládnete splácet

Roční úroková sazba začíná od 6,09 % při fixaci na 3 roky. Reprezentativní příklad

Bonus od státu

Ke stavebku, souvisejícímu s vaším úvěrem, získáte státní podporu až 2 000 Kč ročně.

Sleva na dani

Zaplacené úroky z meziúvěru i úvěru vám pomohou snížit daň z příjmu.

TIP: Naši úrokovou sazbu získáte snadno. Stačí, když budete všechny splátky úvěru hradit z účtu vedeného u ČSOB.

Zpracování osobních údajů

Tímto uděluji souhlas společnosti ČSOB Stavební spořitelna, a.s., se sídlem: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 49241397 (dále jen „ČSOBS“), se zpracováním osobních údajů v dále uvedeném rozsahu.

Budeme oprávněni vaše údaje analyzovat, přitom budeme mít možnost využít i automatizované zpracování, a na základě toho se rozhodovat a nabízet vám služby z portfolia ČSOBS i našich obchodních partnerů, které pečlivě vybíráme. Dle vašich preferencí vás můžeme marketingově oslovit různými formami, například prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo SMS.

Dohromady můžeme zpracovávat vaše osobní údaje i další informace, které jsme shromáždili, stejně tak veřejné údaje i údaje od třetích stran. Bude se jednat například o e-mailovou adresu, věk, sociodemografická data, informace, které zveřejníte na sociálních sítích, zeměpisnou polohu, údaje poskytnuté na zákaznických linkách, údaje získané na základě analýz a údaje z internetových stránek a aplikací. Na základě tohoto souhlasu nebudeme zpracovávat citlivé údaje.