Na míru vašim možnostem

Dobu splácení a výši měsíčních splátek si můžete přizpůsobit. Celková doba splatnosti může být až 30 let.

Naše úroky zvládnete splácet

Roční úroková sazba začíná od 6,09 % při fixaci na 3 roky. Reprezentativní příklad

Bonus od státu

Ke stavebku, souvisejícímu s vaším úvěrem, získáte státní podporu až 2 000 Kč ročně.

Sleva na dani

Zaplacené úroky z meziúvěru i úvěru vám pomohou snížit daň z příjmu.

TIP: Naši úrokovou sazbu získáte snadno. Stačí, když budete všechny splátky úvěru hradit z účtu vedeného u ČSOB.

*Reprezentativní příklad úvěru se zajištěním nemovitostí pro účely refinancování spláceného z účtu vedeného u Československé obchodní banky, a.s.

Při výši průměrného meziúvěru 2 000 000 Kč a roční pevné úrokové sazbě 6,09% (pevná úroková sazba sjednaná na dílčí období 3 let, pro účely výpočtu je sazba použita až do přidělení cílové částky), budete splácet měsíční splátku úroků 10 150 Kč a zároveň dospořovat 3000 Kč po dobu do přidělení cílové částky. Průměrná doba trvání meziúvěru bude činit 199 měsíců a stejný bude i počet splátek. Po přidělení cílové částky bude meziúvěr splacen uspořenou částkou, státní podporou a úvěrem, který bude poskytnut v průměrné výši 1 334 798 Kč. Tento úvěr bude úročen roční pevnou úrokovou sazbou 4% a budete jej splácet 140 měsíčními splátkami ve výši 13 150 Kč, stejná bude i doba splácení. Celkem zaplatíte za takový průměrný meziúvěr a úvěr 4 562 460 Kč a jeho celková RPSN bude činit 6,84% a zohledňuje: poplatek za vedení účtu spotřebitelského úvěru a účtu stavebního spoření à 360 Kč ročně, úhradu za uzavření smlouvy o stavebním spoření a poskytnutí meziúvěru ve výši 0 Kč, náklad na pojištění zastavované nemovitosti v průměrné výši 2 860 Kč ročně, náklad na ocenění věci v průměrné výši 3500 Kč a úhrady za vklad a výmaz zástavního práva à 2000 Kč.

Poskytovatelem úvěru je ČSOB Stavební spořitelna, a.s.

Upozornění: reprezentativní příklad je kalkulován na průměrných hodnotách, které jsou pouze orientační. Konkrétní parametry úvěru jsou závislé mimo jiné na zvoleném meziúvěru/úvěru, jeho výši, případné délce fixace, schopnosti klienta úvěr splácet, atd. Konkrétní parametry úvěru budou uvedeny v předsmluvní informaci (ESIP) a úvěrové smlouvě.


Zpracování osobních údajů

Tímto uděluji souhlas společnosti ČSOB Stavební spořitelna, a.s., se sídlem: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 49241397 (dále jen „ČSOBS“), se zpracováním osobních údajů v dále uvedeném rozsahu.

Budeme oprávněni vaše údaje analyzovat, přitom budeme mít možnost využít i automatizované zpracování, a na základě toho se rozhodovat a nabízet vám služby z portfolia ČSOBS i našich obchodních partnerů, které pečlivě vybíráme. Dle vašich preferencí vás můžeme marketingově oslovit různými formami, například prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo SMS.

Dohromady můžeme zpracovávat vaše osobní údaje i další informace, které jsme shromáždili, stejně tak veřejné údaje i údaje od třetích stran. Bude se jednat například o e-mailovou adresu, věk, sociodemografická data, informace, které zveřejníte na sociálních sítích, zeměpisnou polohu, údaje poskytnuté na zákaznických linkách, údaje získané na základě analýz a údaje z internetových stránek a aplikací. Na základě tohoto souhlasu nebudeme zpracovávat citlivé údaje.