Pojistěte se pro případ úmrtí živitele rodiny

  • Pokryjete nesplacenou částku řádného úvěru nebo meziúvěru.
  • Stanovte si pojistnou částku v rozmezí 100 000 Kč až 3 000 000 Kč.
  • Pojištění si můžete sjednat ve věku 18-64 let.

Realizujte své plány a počítejte
s výhodami

  • Za pojištění možnost získání slevy z úrokové sazby meziúvěru.
  • S klesajícím zůstatkem úvěru či potřeby dospořování klesá i pojistné.
  • Uhrazením pojistného v jedné roční platbě získáte 5% slevu.
  • Sjednání pojištění máte zdarma.

Poplatky

  • Vedení účtu a zasílání výpisu (1x ročně) zdarma.
  • Výše ročního příspěvku na pojištění je stanovena pro každý rok pojištění a je závislá na věku pojištěné osoby a pojistné částce.
*Reprezentativní příklad meziúvěru bez zajištění nemovitostí (Kredit)

Při výši průměrného meziúvěru 500 000 Kč a roční pevné úrokové sazbě 5,5 % budete splácet měsíční splátku úroků 2 292 Kč a zároveň dospořovat 1 308 Kč po dobu do přidělení cílové částky. Průměrná doba trvání meziúvěru bude činit 131 měsíců a stejný bude i počet splátek. Po přidělení cílové částky bude meziúvěr splacen uspořenou částkou, státní podporou a úvěrem, který bude poskytnut v průměrné výši 314 830 Kč. Tento úvěr bude úročen roční pevnou úrokovou sazbou 3,6 % a budete jej splácet 103 měsíčními splátkami ve výši 3 600 Kč, stejná bude i doba splácení. Celkem zaplatíte za takový průměrný meziúvěr a úvěr 841 552 Kč a jeho celková RPSN bude činit 6,01 % a zohledňuje: poplatek za vedení účtu spotřebitelského úvěru a účtu stavebního spoření à 360 Kč ročně, úhradu za uzavření smlouvy o stavebním spoření a poskytnutí meziúvěru ve výši 0 Kč.

Poskytovatelem úvěru je ČSOB Stavební spořitelna, a.s.

Upozornění: reprezentativní příklad je kalkulován na průměrných hodnotách, které jsou pouze orientační. Konkrétní parametry úvěru jsou závislé mimo jiné na zvoleném úvěru, jeho výši, případné délce fixace, schopnosti klienta úvěr splácet, atd. Konkrétní parametry úvěru budou uvedeny v předsmluvní informaci (ESIP) a úvěrové smlouvě.


**Reprezentativní příklad meziúvěru se zajištěním nemovitostí (Top Kredit 6 let - konstantní splátka)

Při výši průměrného meziúvěru 2 000 000 Kč a roční pevné úrokové sazbě 4,09 % (pevná úroková sazba sjednaná na dílčí období 6 let, pro účely výpočtu je sazba použita až do přidělení cílové částky), budete splácet měsíční splátku úroků 6 817 Kč a zároveň dospořovat 3 423 Kč po dobu do přidělení cílové částky. Průměrná doba trvání meziúvěru bude činit 198 měsíců a stejný bude i počet splátek. Po přidělení cílové částky bude meziúvěr splacen uspořenou částkou, státní podporou a úvěrem, který bude poskytnut v průměrné výši 1 268 906 Kč. Tento úvěr bude úročen roční pevnou úrokovou sazbou 3,6 % a budete jej splácet 157 měsíčními splátkami ve výši 10 240 Kč, stejná bude i doba splácení. Celkem zaplatíte za takový průměrný meziúvěr a úvěr 3 727 583 Kč a jeho celková RPSN bude činit 4,88 % a zohledňuje: poplatek za vedení účtu spotřebitelského úvěru a účtu stavebního spoření à 360 Kč ročně, úhradu za uzavření smlouvy o stavebním spoření a poskytnutí meziúvěru ve výši 0 Kč, náklad na pojištění zastavované nemovitosti v průměrné výši 2860 Kč ročně, náklad na ocenění věci v průměrné výši 3500 Kč a úhrady za vklad a výmaz zástavního práva à 2000 Kč.

Poskytovatelem úvěru je ČSOB Stavební spořitelna, a.s.

 

Upozornění: reprezentativní příklad je kalkulován na průměrných hodnotách, které jsou pouze orientační. Konkrétní parametry úvěru jsou závislé mimo jiné na zvoleném meziúvěru/úvěru, jeho výši, případné délce fixace, schopnosti klienta úvěr splácet, atd. Konkrétní parametry úvěru budou uvedeny v předsmluvní informaci (ESIP) a úvěrové smlouvě.


Zpracování osobních údajů

Tímto uděluji souhlas společnosti ČSOB Stavební spořitelna, a.s., se sídlem: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 49241397 (dále jen „ČSOBS“), se zpracováním osobních údajů v dále uvedeném rozsahu.

Budeme oprávněni vaše údaje analyzovat, přitom budeme mít možnost využít i automatizované zpracování, a na základě toho se rozhodovat a nabízet vám služby z portfolia ČSOBS i našich obchodních partnerů, které pečlivě vybíráme. Dle vašich preferencí vás můžeme marketingově oslovit různými formami, například prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo SMS.

Dohromady můžeme zpracovávat vaše osobní údaje i další informace, které jsme shromáždili, stejně tak veřejné údaje i údaje od třetích stran. Bude se jednat například o e-mailovou adresu, věk, sociodemografická data, informace, které zveřejníte na sociálních sítích, zeměpisnou polohu, údaje poskytnuté na zákaznických linkách, údaje získané na základě analýz a údaje z internetových stránek a aplikací. Na základě tohoto souhlasu nebudeme zpracovávat citlivé údaje.