ČSOB Stavební spořitelna, a.s.

ČSOB Stavební spořitelna, a.s.
Radlická 333/150
150 00  Praha 5
IČO: 49241397
DIČ: CZ699000761


Přejete si kontaktovat obchodního zástupce, či najít nejbližší poradenské místo?


Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Vojtěch Sebastian Dobeš

E-mail: dataprotectionofficer@csobstavebni.cz

korespondenční adresa:
ČSOB Stavební spořitelna
k rukám Pověřence pro ochranu osobních údajů
Radlická 333/150
150 57 Praha 5

Připravili jsme pro vás odpovědi na často kladené otázky, které vám pomohou rychle najít odpověď. Pokud nenajdete odpověď na svou otázku, neváhejte nás kontaktovat.

Zpracování osobních údajů

Tímto uděluji souhlas společnosti ČSOB Stavební spořitelna, a.s., se sídlem: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 49241397 (dále jen „ČSOBS“), se zpracováním osobních údajů v dále uvedeném rozsahu.

Budeme oprávněni vaše údaje analyzovat, přitom budeme mít možnost využít i automatizované zpracování, a na základě toho se rozhodovat a nabízet vám služby z portfolia ČSOBS i našich obchodních partnerů, které pečlivě vybíráme. Dle vašich preferencí vás můžeme marketingově oslovit různými formami, například prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo SMS.

Dohromady můžeme zpracovávat vaše osobní údaje i další informace, které jsme shromáždili, stejně tak veřejné údaje i údaje od třetích stran. Bude se jednat například o e-mailovou adresu, věk, sociodemografická data, informace, které zveřejníte na sociálních sítích, zeměpisnou polohu, údaje poskytnuté na zákaznických linkách, údaje získané na základě analýz a údaje z internetových stránek a aplikací. Na základě tohoto souhlasu nebudeme zpracovávat citlivé údaje.