Akontace

Akontace je částečná úhrada předem. Akontací se rozumí složení části cílové částky jednorázově nebo pravidelnými splátkami na účet stavebního spoření.

Příběhy odvahy