Dlužník

Fyzická nebo právnická osoba, která je povinna stavební spořitelně (věřiteli) splatit poskytnutý úvěr včetně příslušenství a sjednaných sankcí.