Naspoření

Minimální procentuální výše z cílové částky, kterou je třeba naspořit pro získání nároku na úvěr ze stavebního spoření.