Prémie až 9 000 Kč
Při sjednání stavebka s cílovou částkou alespoň 500 000 Kč, penzijka a běžného účtu můžete získat až 5 000 Kč. A k tomu další až 4 000 Kč, když si na stavebko pošlete každoročně víc než 40 000 Kč. 

Štědrá podpora státu
Můžete získat až 8 360 Kč ročně: státní podporu až 2 000 Kč ke stavebku a až 6 360 Kč k penzijku v podobě státního příspěvku a daňové úspory.
 

Zhodnocení úspor
Při sjednání všech tří produktů dosáhnete na zhodnocení až 6,8 % ročně.


 

Uvedené zhodnocení 6,8 % ročně zahrnuje základní úrokovou sazbu z vkladů v tarifní variantě Trend Spořicí, úrokový bonus při splnění podmínek Bonusového programu Trend, maximální státní podporu 2 000 Kč ročně, prémii 1 000 Kč při splnění podmínek akce „SS+BÚ“, prémii 1 000 Kč při splnění podmínek akce „SS+DPS“ a prémii 2 000 Kč při splnění podmínek akce „Stavebko s cílovou částkou 500 000 Kč a vyšší“, tj. alespoň 6 let spoření s pravidelným měsíčním vkladem alespoň 1 700 Kč a cílovou částku od 500 000 Kč do 680 000 Kč. Dále nezahrnuje úhrady za vedení účtu, ani daň z úroků z vkladů.

Vyberte si svůj balíček

Stavebko a běžný účet

S balíčkem stavebka a nového aktivně využívaného běžného účtu můžete získat prémii 1 000 Kč na stavebko.

Stavebko a penzijko

Za kombinaci stavebka a penzijka na vás čeká prémie 1 000 Kč na stavebko a odměna 1000 Kč na penzijko.

Další prémie

K cílové částce 500 000 Kč nebo vyšší můžete získat prémii 2 000 Kč.
U obou balíčků můžete získat navíc prémie v celkové výši až 4 000 Kč, když budete na stavebku spořit víc než 40 000 Kč ročně.


Jednou z podmínek získání uvedených výhod je přihlášení do aplikace ČSOB Smart, kde máte všechny své bankovní produkty pěkně pohromadě, a do Klientské zóny ČSOB Stavební spořitelny. Tam najdete všechny detaily, ke svému stavebnímu spoření a dostanete se do ní jednoduše přes ČSOB Smart.

Stavebkem se rozumí Stavební spoření, jehož poskytovatelem je ČSOB Stavební spořitelna, a. s.
Penzijkem se rozumí Doplňkové penzijní spoření, jehož poskytovatelem je ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB.
Běžným účtem se rozumí Plus Konto nebo Premium Konto, jejichž poskytovatelem je ČSOB a. s.

Organizátorem marketingových akcí „SS+BÚ ", „SS+DPS " a „Stavebko s cílovou částkou 500 000 Kč a vyšší“ a poskytovatelem prémií je ČSOB Stavební spořitelna, a.s.
Organizátorem marketingové akce „1 000 Kč za doplňkové penzijní spoření ZIMA 2023“ je ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB.


Provozovatelem aplikace ČSOB Smart je Československá obchodní banka, a. s.
Provozovatelem aplikace Klientská zóna je ČSOB Stavební spořitelna, a. s.

Zpracování osobních údajů

Tímto uděluji souhlas společnosti ČSOB Stavební spořitelna, a.s., se sídlem: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 49241397 (dále jen „ČSOBS“), se zpracováním osobních údajů v dále uvedeném rozsahu.

Budeme oprávněni vaše údaje analyzovat, přitom budeme mít možnost využít i automatizované zpracování, a na základě toho se rozhodovat a nabízet vám služby z portfolia ČSOBS i našich obchodních partnerů, které pečlivě vybíráme. Dle vašich preferencí vás můžeme marketingově oslovit různými formami, například prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo SMS.

Dohromady můžeme zpracovávat vaše osobní údaje i další informace, které jsme shromáždili, stejně tak veřejné údaje i údaje od třetích stran. Bude se jednat například o e-mailovou adresu, věk, sociodemografická data, informace, které zveřejníte na sociálních sítích, zeměpisnou polohu, údaje poskytnuté na zákaznických linkách, údaje získané na základě analýz a údaje z internetových stránek a aplikací. Na základě tohoto souhlasu nebudeme zpracovávat citlivé údaje.