Spořicí balíčky

Spořte na stavebku a sčítejte výhody za penzijko a běžný účet

Vyberte si svůj balíček

Stavebko a běžný účet

S balíčkem stavebka a nového aktivně využívaného běžného účtu můžete získat prémii 1 000 Kč na stavebko.

Stavebko a penzijko

Za kombinaci stavebka a penzijka na vás čeká prémie 1 000 Kč na stavebko.

Stavebkem se rozumí Stavební spoření, jehož poskytovatelem je ČSOB Stavební spořitelna, a. s.
Penzijkem se rozumí Doplňkové penzijní spoření, jehož poskytovatelem je ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB.
Běžným účtem se rozumí Plus Konto nebo Premium Konto, jejichž poskytovatelem je ČSOB a. s.

Organizátorem marketingových akcí „SS+BÚ ", „SS+DPS " a poskytovatelem prémií je ČSOB Stavební spořitelna, a.s.

Provozovatelem aplikace ČSOB Smart je Československá obchodní banka, a. s.
Provozovatelem aplikace Klientská zóna je ČSOB Stavební spořitelna, a. s.

Zpracování osobních údajů

Tímto uděluji souhlas společnosti ČSOB Stavební spořitelna, a.s., se sídlem: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 49241397 (dále jen „ČSOBS“), se zpracováním osobních údajů v dále uvedeném rozsahu.

Budeme oprávněni vaše údaje analyzovat, přitom budeme mít možnost využít i automatizované zpracování, a na základě toho se rozhodovat a nabízet vám služby z portfolia ČSOBS i našich obchodních partnerů, které pečlivě vybíráme. Dle vašich preferencí vás můžeme marketingově oslovit různými formami, například prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo SMS.

Dohromady můžeme zpracovávat vaše osobní údaje i další informace, které jsme shromáždili, stejně tak veřejné údaje i údaje od třetích stran. Bude se jednat například o e-mailovou adresu, věk, sociodemografická data, informace, které zveřejníte na sociálních sítích, zeměpisnou polohu, údaje poskytnuté na zákaznických linkách, údaje získané na základě analýz a údaje z internetových stránek a aplikací. Na základě tohoto souhlasu nebudeme zpracovávat citlivé údaje.