English version

Supervisory Board

CHAIRMAN

Jan Sadil
Československá obchodní banka, a.s


MEMBERS

Richard Podpiera
Československá obchodní banka, a.s.


Ing. Jiří Vévoda, M. A.
Československá obchodní banka, a.s.