Bydlet úsporně se vyplatí

Zhodnocení nemovitosti
Investicí do úsporného bydlení můžete zhodnotit svůj dům nebo byt.

 

Úspora na energiích
Snadno můžete snížit spotřebu energií a tím
i zálohy, které za ně platíte.

 

Státní dotace
Meziúvěr můžete částečně splatit dotací
z programů Nová zelená úsporám.

 

Bydlete úsporně s dotací od státu

Stát nabízí významnou pomoc při snižování energetické náročnosti nových i dříve postavených rodinných domů. Šetřete výdaje i přírodu s programem
Nová zelená úsporám (NZÚ) 2021+.

Výše maximálních dotací na úsporná opatření

 • Fotovoltaika až 200 000 Kč
 • Zateplení domu až 1 000 000 Kč v programu Oprav dům po babičce
  nebo až 950 000 Kč v programu standard
 • Novostavba až 535 000 Kč
 • Rekuperace až 105 000 Kč
 • Vytápění až 60 000 Kč
 • Voda až 105 000 Kč
 • Odpadní voda až 50 000 Kč
 • Zelená střecha až 100 000 Kč
 • Projekt až 50 000 v programu Oprav dům po babičce
  nebo 25 000 Kč v programu standard

Na co si od nás můžete půjčit?

 • Fotovoltaická elektrárna nebo tepelné čerpadlo
 • Zateplení rodinných domů (zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah – vztahuje se i na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů)
 • Venkovní stínicí technika (rolety, žaluzie apod.)
 • Výměna vytápění (kotel na biomasu)
 • Výstavba zelených střech
 • Pořízení systémů řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperace)
 • Pořízení a instalace nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních panelů či tepelného čerpadla
 • Pořízení systémů pro využití tepla z odpadní vody včetně příslušenství a zapojení systému
 • Pořízení nádrže na akumulaci dešťové vody / odpadní vody pro využití pro zalévání zahrady, případně u odpadní vody po vyčištění využití jako užitkové vody
*Reprezentativní příklad úvěru bez zajištění nemovitostí (Kredit)

Při výši průměrného meziúvěru 600 000 Kč a roční pevné úrokové sazbě 7,5% budete splácet měsíční splátku úroků 3 750 Kč a zároveň dospořovat 1 560 Kč po dobu do přidělení cílové částky. Průměrná doba trvání meziúvěru bude činit 126 měsíců a stejný bude i počet splátek. Po přidělení cílové částky bude meziúvěr splacen uspořenou částkou, státní podporou a úvěrem, který bude poskytnut v průměrné výši 376 214 Kč. Tento úvěr bude úročen roční pevnou úrokovou sazbou 4.5% a budete jej splácet 84 měsíčními splátkami ve výši 5 310 Kč, stejná bude i doba splácení. Celkem zaplatíte za takový průměrný meziúvěr a úvěr 1 110 106 Kč a jeho celková RPSN bude činit 8,2% a zohledňuje: poplatek za vedení účtu spotřebitelského úvěru a účtu stavebního spoření à 360 Kč ročně, úhradu za uzavření smlouvy o stavebním spoření a poskytnutí meziúvěru ve výši 0 Kč.                      

Poskytovatelem úvěru je ČSOB Stavební spořitelna, a.s.

Upozornění: reprezentativní příklad je kalkulován na průměrných hodnotách, které jsou pouze orientační. Konkrétní parametry úvěru jsou závislé mimo jiné na zvoleném meziúvěru/úvěru, jeho výši, případné délce fixace, schopnosti klienta úvěr splácet, atd. Konkrétní parametry úvěru budou uvedeny v předsmluvní informaci (ESIP) a úvěrové smlouvě.


Meziúvěr KREDIT

 • Základní roční úroková sazba 7,5 %* p. a. (pro objem do 600 000 Kč 7,7 %* p.a.)
 • Není vyžadováno zajištění nemovitostí (částka do 1 500 000 Kč, v případě družstevního bydlení do 2 500 000 Kč)
 • Sleva za sjednané pojistné produkty a běžný účet až o 1,0 % p. a.
 • Fixace úrokové sazby po celou dobu trvání Meziúvěru
 • Celková doba splatnosti až 20 let
  Reprezentativní příklad

Slevy z úrokové sazby


Sleva z úrokové sazby za souběžně sjednané pojistné produkty a běžný účet až 1 % p. a.

 • Za souběžné sjednání Plus Konta nebo Premium Konta            0,4 % p. a.
 • Za pojištění rizika smrti                                                                  0,4 % p. a.
 • Za pojištění rizika invalidity                                                            0,2 % p. a.

Řádný úvěr

 • Nárok na řádný úvěr si vytváříte postupně svými vklady na stavební spoření
 • Po celou dobu trvání řádného úvěru v rámci tarifu Trend je sazba 4,5 %  
  Reprezentativní příklad

Poplatky

 • Zpracování meziúvěru ZDARMA
 • Stavební spoření bez poplatku za uzavření při financování
 • Za správu meziúvěru a účtu 360 Kč ročně plus za vedení vkladového účtu souvisejícího stavebního spoření 360 Kč ročně
 • Za správu řádného úvěru a účtu 360 Kč ročně
*Reprezentativní příklad úvěru ze stavebního spoření bez zajištění nemovitostí

Při výši průměrného úvěru 260 000 Kč v tarifní variantě Trend 20 a roční pevné úrokové sazbě 4,5 % budete splácet měsíční splátku ve výši 2 880 Kč po dobu 114 měsíců. Celkem zaplatíte za takový průměrný úvěr částku 325 456 Kč a jeho RPSN bude činit 4,94 % a zohledňuje poplatek za vedení účtu spotřebitelského úvěru 360 Kč ročně.

Poskytovatelem úvěru je ČSOB Stavební spořitelna, a.s.

Upozornění: reprezentativní příklad je kalkulován na průměrných hodnotách, které jsou pouze orientační. Konkrétní parametry úvěru jsou závislé mimo jiné na zvoleném úvěru, jeho výši, případné délce fixace, schopnosti klienta úvěr splácet, atd. Konkrétní parametry úvěru budou uvedeny v předsmluvní informaci (ESIP) a úvěrové smlouvě.


Zajímá vás, jak si udělat bydlení úspornější?

Stáhněte si náš nový eBook zdarma. Najdete v něm užitečné rady a tipy, na co se při stavbě či rekonstrukci zaměřit, abyste mohli bydlet lépe a úsporněji.

Konkrétní výše prémie, připisované na účet stavebního spoření čtvrtletně, činí 0,1 % z cílové částky stavebního spoření, k němuž se meziúvěr váže. Maximální prémii 10 000 Kč ročně (tj. 2 500 Kč čtvrtletně) lze tedy získat při cílové částce 2 500 000 Kč a splnění všech podmínek akce Nezajištěný meziúvěr na úsporné bydlení. Přečtěte si podrobné podmínky akce

Zpracování osobních údajů

Tímto uděluji souhlas společnosti ČSOB Stavební spořitelna, a.s., se sídlem: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 49241397 (dále jen „ČSOBS“), se zpracováním osobních údajů v dále uvedeném rozsahu.

Budeme oprávněni vaše údaje analyzovat, přitom budeme mít možnost využít i automatizované zpracování, a na základě toho se rozhodovat a nabízet vám služby z portfolia ČSOBS i našich obchodních partnerů, které pečlivě vybíráme. Dle vašich preferencí vás můžeme marketingově oslovit různými formami, například prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo SMS.

Dohromady můžeme zpracovávat vaše osobní údaje i další informace, které jsme shromáždili, stejně tak veřejné údaje i údaje od třetích stran. Bude se jednat například o e-mailovou adresu, věk, sociodemografická data, informace, které zveřejníte na sociálních sítích, zeměpisnou polohu, údaje poskytnuté na zákaznických linkách, údaje získané na základě analýz a údaje z internetových stránek a aplikací. Na základě tohoto souhlasu nebudeme zpracovávat citlivé údaje.