Od státu až 6 360 Kč ročně

Státní příspěvek až 2 760 Kč ročně a daňová úleva až 3 600 Kč ročně.
 

Předdůchod až 5 let před dosažením důchodového věku

Vklady jsou pojištěny až do výše 100 000 eur (cca 2,5 mil. korun).  

Příspěvek od zaměstnavatele

Díky doplňkovému penzijnímu spoření snáze dosáhnete na předdůchod. 
 

Počítejte s výhodami

 • Bez poplatků za uzavření smlouvy
 • Bez poplatků za změnu smlouvy, vedení účtu a výpis
 • Program daňové optimalizace umožňuje daňové úspory v daném roce, i při nepravidelném placení
 • Můžete určit osobu, která získá naspořené peníze bez dědického řízení
 • Možnost přerušení měsíčních plateb nebo jejich snížení/zvýšení

Informace o rizicích spojených se spořením v účastnických fondech jsou uvedeny ve statutu fondu, který je k dispozici na www.csob-penze.cz.


Celkový přehled státních příspěvků a daňových úlev

Příspěvek od státu již od měsíční úložky 300 Kč.

Vlastní měsíční vklad

300 Kč

400 Kč

500 Kč

600 Kč

700 Kč

800 Kč

Měsíční státní příspěvek     90 Kč   110 Kč   130 Kč   150 Kč   170 Kč   190 Kč
Roční úspora na daních       0 Kč       0 Kč       0 Kč       0 Kč       0 Kč       0 Kč
Ročně získáte od státu 1080 Kč 1320 Kč 1560 Kč 1800 Kč 2040 Kč 2280 Kč

Vlastní měsíční vklad

900 Kč

1000 Kč

1500 Kč

2000 Kč

3000 Kč

Měsíční státní příspěvek    210 Kč      230 Kč   230 Kč   230 Kč     230 Kč
Roční úspora na daních        0 Kč          0 Kč   900 Kč 1800 Kč   3600 Kč
Ročně získáte od státu 2520 Kč

2760 Kč

3660 Kč 4560 Kč

6360 Kč

Maximální čerpání státních příspěvků Maximální čerpání všech výhod

Kolik si naspořím

Doba Příspěvek účastníka měsíčně Příspěvek účastníka celkem Statní příspěvky Výnosy Naspořená částka celkem
5 let 300 Kč 18 000 Kč 5 400 Kč     1 819 Kč     25 219 Kč
600 Kč 36 000 Kč 9 000 Kč     3 499 Kč     48 499 Kč
1 000 Kč 60 000 Kč 13 800 Kč     5 738 Kč     79 538 Kč
2 000 Kč 120 000 Kč 13 800 Kč    10 404 Kč   144 204 Kč
3 000 Kč 180 000 Kč 13 800 Kč    15 069 Kč   208 869 Kč
10 let 300 Kč 36 000 Kč 10 800 Kč     7 656 Kč     54 456 Kč
600 Kč 72 000 Kč 18 000 Kč   14 723 Kč    104 723 Kč
1 000 Kč 120 000 Kč 27 600 Kč   24 145 Kč    171 745 Kč
2 000 Kč 240 000 Kč 27 600 Kč   43 775 Kč    311 375 Kč
3 000 Kč 360 000 Kč 27 600 Kč   63 405 Kč    451 005 Kč
20 let 300 Kč 72 000 Kč 21 600 Kč   34 040 Kč    127 640 Kč
600 Kč 144 000 Kč 36 000 Kč   65 461 Kč    245 461 Kč
1 000 Kč 240 000 Kč 55 200 Kč 107 356 Kč    402 556 Kč
2 000 Kč 480 000 Kč 55 200 Kč 194 637 Kč    729 837 Kč
3 000 Kč 720 000 Kč 55 200 Kč 281 918 Kč 1 057 118 Kč
30 let 300 Kč 108 000 Kč 32 400 Kč    85 593 Kč    225 993 Kč
600 Kč 216 000 Kč 54 000 Kč  164 601 Kč    434 601 Kč
1 000 Kč 360 000 Kč 82 800 Kč   269 946 Kč    712 746 Kč
2 000 Kč 720 000 Kč 82 800 Kč   489 415 Kč  1 292 215 Kč
3 000 Kč 1 080 000 Kč 82 800 Kč   708 883 Kč  1 871 683 Kč
Všechny modelové příklady počítají s průměrným ročním zhodnocením ve výši 3 % p.a. a vycházejí z dlouhodobých výkonností vyvážených strategií. Hodnota majetku v účastnických fondech může stoupat i klesat, informace o rizicích spojených se spořením v účastnických fondech jsou uvedeny ve statutu fondu, který je k dispozici na www.csob-penze.cz. Informace zde uvedené mají pouze informační charakter. Poskytovatelem produktu je ČSOB penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB.

Nabídka účastnických fondů

Vlastní investiční strategie

Můžete volit vlastní investiční strategii a v průběhu spoření ji zdarma měnit.

ČSOB účastnický fond Investiční riziko
ČSOB účastnický povinný konzervativní fond nízké
ČSOB pro penzi nízké
ČSOB vyvážený účastnický fond střední
ČSOB dynamický účastnický fond vysoké
ČSOB dynamicky zodpovědný účastnický fond vysoké

Strategie životního cyklu

Strategie životního cyklu automaticky převádí vaše prostředky mezi jednotlivými účastnickými fondy v závislosti na vašem věku. V mladším věku, kdy vám zbývá do důchodu delší doba, jsou vaše prostředky investovány do dynamického typu fondu s potencionálně vyšším výnosem a delším investičním horizontem. S blížícím se důchodovým věkem se pak postupně zvyšuje zastoupení konzervativního typu fondu, který má kratší investiční horizont a nižší výnos.

Věk klienta: 0–42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60+
ČSOB dynamický účastnický fond 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 12% 8% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
ČSOB vyvážený účastnický fond 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 88% 84% 84% 84% 70% 56% 42% 28% 14% 0%
ČSOB
pro penzi účastnický fond
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8% 12% 16% 30% 44% 58% 72% 86% 100%

Typy dávek – jakými způsoby můžete čerpat naspořené prostředky

Způsob čerpání Podmínky čerpání Vyplatíme vám zhodnocené prostředky a příspěvky zaměstnavatele Daň
minimální spořicí doba věk
Odbytné 2 roky bez věkového omezení … bez státních příspěvků 15 % z výnosu
15 % z příspěvků zaměstnavatele
Částečné odbytné 10 let rok završení 18 let let 1/3 prostředků účastníka 1) smlouva pokračuje 15 % z výnosu
Jednorázové vyrovnání 5 let 60 let … a státní příspěvky 15 % z výnosu
15 % z příspěvků zaměstnavatele
Starobní penze 5 let 60 let ... a státní příspěvky,
výplata po dobu min. 3 let 15 % z výnosu
výplata po dobu min. 10 let výnos se nedaní
Předdůchod 5 let 5 let před nárokem na státní důchod 2) … a státní příspěvky výplata po dobu min. 2 let 15 % z výnosu
Invalidní penze 3 roky III. stupeň invalidity bez ohledu na věk … a státní příspěvky výplata po dobu min. 3 let výnos se nedaní
Pozn.: Klient může penzijní společnost dále požádat o úhradu jednorázového pojistného pro doživotní penzi nebo pro penzi na přesně stanovenou dobu a výši důchodu. 1) Bez příspěvků zaměstnavatele. 2) Důchodový věk je pro ženy stejný jako pro muže stejného data narození.

Při dosažení 60 let

Při splnění podmínky dosažení věku 60 let a zároveň trvání spořicí doby v délce nejméně 60 kalendářních měsíců máte tyto možnosti:

 • Jednorázové vyrovnání.
 • Starobní penze na dobu určenou.
 • Penze na dobu určenou vyplácená pojišťovnou.
 • Doživotní penze vyplácená pojišťovnou.

Odbytné

Při splnění podmínky spoření minimálně 24 měsíců můžete čerpat odbytné bez státních příspěvků.

Invalidní penze

Invalidní penze na dobu určenou lze čerpat, jestliže účastníkovi byl přiznán invalidní důchod 3. stupně a spořil minimálně 36 měsíců.

Předdůchod

Díky pravidelné penzi vyplácené měsíčně z úspor doplňkového penzijního spoření můžete odejít na odpočinek až 5 let před dosažením důchodového věku.

 • Zdravotní pojištění za vás hradí stát.
 • Nesníží se základ pro výpočet státního důchodu.
 • V době čerpání předdůchodu můžete pracovat.
Kolik je nutné naspořit
Doba výplaty 2 roky 3 roky 4 roky 5 let
Potřebná částka 200 000 Kč 300 000 Kč 400 000 Kč 500 000 Kč
Pozn.: Potřebná výše minimální naspořené částky se může měnit dle průměrné mzdy v národním hospodářství. Minimální měsíční renta vychází z podmínky odpovídající 30 % průměrné mzdy v národním hospodářství. Důchodový věk je pro ženy stejný jako pro muže stejného data narození.

Pobídky

více informací na www.csobstavebni.cz/pobidky

Poskytovatelem produktu je ČSOB  Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB.

Zpracování osobních údajů

Tímto uděluji souhlas společnosti ČSOB Stavební spořitelna, a.s., se sídlem: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 49241397 (dále jen „ČSOBS“), se zpracováním osobních údajů v dále uvedeném rozsahu.

Budeme oprávněni vaše údaje analyzovat, přitom budeme mít možnost využít i automatizované zpracování, a na základě toho se rozhodovat a nabízet vám služby z portfolia ČSOBS i našich obchodních partnerů, které pečlivě vybíráme. Dle vašich preferencí vás můžeme marketingově oslovit různými formami, například prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo SMS.

Dohromady můžeme zpracovávat vaše osobní údaje i další informace, které jsme shromáždili, stejně tak veřejné údaje i údaje od třetích stran. Bude se jednat například o e-mailovou adresu, věk, sociodemografická data, informace, které zveřejníte na sociálních sítích, zeměpisnou polohu, údaje poskytnuté na zákaznických linkách, údaje získané na základě analýz a údaje z internetových stránek a aplikací. Na základě tohoto souhlasu nebudeme zpracovávat citlivé údaje.