Spoření si můžete sjednat samostatně nebo v kombinaci s výhodným Plus Kontem – účtem, který vás bude odměňovat. 

Rezerva pro nečekané situace

Bezpečně uložená a vždy hned k dispozici.

Žádné poplatky  

Spoření je zcela zdarma – vy můžete jen získat.

Pohodlné ovládání z počítače i mobilu

Jednoduchý přehled o výši úspor kdykoli a kdekoli.

Vhodné i pro vaše nejmilejší

Spořit můžete i dětem, a to od narození až do dospělosti.  

Úrokové sazby

Spoření s bonusem (pro osoby starší 18 let)

Zůstatek 1. pásmo
Do 250 000*
2. pásmo
250 001 až 500 000 Kč*
3. pásmo
500 001 až 1 000 000 Kč*
4. pásmo
od 1 000 000 Kč**
Úroková sazba po započtení bonusu za první založený účet Spoření s bonusem 2,30 2,30 2,30 0,15
Úrokový bonus za využívání aplikace ČSOB Smart je poskytován pouze k prvnímu založenému účtu Spoření s bonusem*** 1,00 1,00 1,00 0,00
Výsledná úroková sazba za první založený účet Spoření s bonusem a úrokový bonus za využívání aplikace ČSOB Smart 3,30 3,30 3,30 0,15

Vyhlašované roční úrokové sazby v % p. a., pro druhý a další založený spořicí účet s bonusem je poskytována úroková sazba 0,01 % p. a.
* Po dosažení daného pásma je uvedenou sazbou úročen celý zůstatek účtu.
**Část zůstatku ve výši 1 000 000 Kč je úročena sazbou 3. pásma a zbývající část zůstatku nad 1 000 000 Kč je úročena sazbou 4. pásma.
*** Využíváním aplikace ČSOB Smart se rozumí přihlášení do aplikace alespoň 1 x za předchozí tři měsíce. Splnění podmínek pro získání zvýhodněné úrokové sazby za předcházející kalendářní měsíce se vyhodnocuje vždy 6. den následujícího měsíce, a jsou-li splněny, je zvýhodněné úročení poskytnuto od tohoto dne do 5. dne dalšího měsíce.

Spoření s bonusem pro děti

  • Od narození až do 18 let.
  • S ještě výhodnějším úrokem.
  • Ideální na budoucí výdaje dítěte (vzdělání, zájmy, cestování, bydlení atp.).
  • Přehledné internetové bankovnictví.
  • Sjednat jej můžete samostatně nebo zároveň s Plus Kontem pro děti.

Úrokové sazby

Spoření s bonusem (pro děti do 18 let)

Zůstatek 1. Pásmo
Do 250 000
2. Pásmo
Od 250 000
Úroková sazba po započtení bonusu za první založený účet Spoření s bonusem 4,50 0,15
Úrokový bonus za zřízení a vedení běžného platebního účtu* 0,25 0,00
Úrokový bonus za investování aspoň 1000 Kč měsíčně*** 0,25 0,00

Vyhlašované roční úrokové sazby v % p. a. pro druhý a další založený spořicí účet s bonusem je poskytována úroková sazba 0,01 % p. a.
*Část zůstatku ve výši 250 000 Kč je úročena sazbou 1. pásma a zbývající část zůstatku nad 250 000 Kč je úročena sazbou 2. pásma.
**Úrokový bonus se poskytuje za zřízení a vedení běžného platebního účtu, s výjimkou spořicích a transakčních účtů. 

***Úrokový bonus se poskytuje za investici do podílových fondů ČSOB a KBC.

Zpracování osobních údajů

Tímto uděluji souhlas společnosti ČSOB Stavební spořitelna, a.s., se sídlem: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 49241397 (dále jen „ČSOBS“), se zpracováním osobních údajů v dále uvedeném rozsahu.

Budeme oprávněni vaše údaje analyzovat, přitom budeme mít možnost využít i automatizované zpracování, a na základě toho se rozhodovat a nabízet vám služby z portfolia ČSOBS i našich obchodních partnerů, které pečlivě vybíráme. Dle vašich preferencí vás můžeme marketingově oslovit různými formami, například prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo SMS.

Dohromady můžeme zpracovávat vaše osobní údaje i další informace, které jsme shromáždili, stejně tak veřejné údaje i údaje od třetích stran. Bude se jednat například o e-mailovou adresu, věk, sociodemografická data, informace, které zveřejníte na sociálních sítích, zeměpisnou polohu, údaje poskytnuté na zákaznických linkách, údaje získané na základě analýz a údaje z internetových stránek a aplikací. Na základě tohoto souhlasu nebudeme zpracovávat citlivé údaje.