Spoření si můžete sjednat samostatně nebo v kombinaci s výhodným Plus Kontem – účtem, který vás bude odměňovat. 

Rezerva pro nečekané situace

Bezpečně uložená a vždy hned k dispozici.

Žádné poplatky  

Spoření je zcela zdarma – vy můžete jen získat.

Pohodlné ovládání z počítače i mobilu

Jednoduchý přehled o výši úspor kdykoli a kdekoli.

Vhodné i pro vaše nejmilejší

Spořit můžete i dětem, a to od narození až do dospělosti.  

Úrokové sazby

Spoření s bonusem (pro osoby starší 18 let)

Zůstatek Do 250 000* 250 001 až 500 000 Kč* 500 001 až 1 000 000 Kč*
Úroková sazba po započtení bonusu za první založený účet Spoření s bonusem 1,00 1,10 1,25

Vyhlašované roční úrokové sazby v % p. a., pro druhý a další založený spořicí účet s bonusem je poskytována úroková sazba 0,01 % p. a. * Po dosažení daného pásma je uvedenou sazbou úročen celý zůstatek účtu. Část zůstatku nad 1 000 000 Kč je úročena sazbou 0,15 %.

Spoření s bonusem pro děti

  • Od narození až do 18 let.
  • S ještě výhodnějším úrokem.
  • Ideální na budoucí výdaje dítěte (vzdělání, zájmy, cestování, bydlení atp.).
  • Přehledné internetové bankovnictví.
  • Sjednat jej můžete samostatně nebo zároveň s Plus Kontem pro děti.

Úrokové sazby

Spoření s bonusem (pro děti do 18 let)

Zůstatek Do 250 000
Úroková sazba po započtení bonusu za první založený účet Spoření s bonusem 1,50
Úrokový bonus za zřízení a vedení běžného platebního účtu* 0,25
Úrokový bonus za investování aspoň 1000 Kč měsíčně** 0,25

Vyhlašované roční úrokové sazby v % p. a. pro druhý a další založený spořicí účet s bonusem je poskytována úroková sazba 0,01 % p. a. Část zůstatku nad 250 000 Kč je úročena sazbou 0,15 %.
* Úrokový bonus se poskytuje za zřízení a vedení běžného platebního účtu, s výjimkou spořicích a transakčních účtů.
** Úrokový bonus se poskytuje za investici do podílových fondů ČSOB a KBC.

Zpracování osobních údajů

Tímto uděluji souhlas společnosti ČSOB Stavební spořitelna, a.s., se sídlem: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 49241397 (dále jen „ČSOBS“), se zpracováním osobních údajů v dále uvedeném rozsahu.

Budeme oprávněni vaše údaje analyzovat, přitom budeme mít možnost využít i automatizované zpracování, a na základě toho se rozhodovat a nabízet vám služby z portfolia ČSOBS i našich obchodních partnerů, které pečlivě vybíráme. Dle vašich preferencí vás můžeme marketingově oslovit různými formami, například prostřednictvím e-mailu, telefonicky nebo SMS.

Dohromady můžeme zpracovávat vaše osobní údaje i další informace, které jsme shromáždili, stejně tak veřejné údaje i údaje od třetích stran. Bude se jednat například o e-mailovou adresu, věk, sociodemografická data, informace, které zveřejníte na sociálních sítích, zeměpisnou polohu, údaje poskytnuté na zákaznických linkách, údaje získané na základě analýz a údaje z internetových stránek a aplikací. Na základě tohoto souhlasu nebudeme zpracovávat citlivé údaje.